Még nyitva van a tanyafejlesztési pályázat

Jövő év tavaszáig áll nyitva áll a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett tanyafejlesztési felhívás. A VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás célja a tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése.

Pontosabban a villamos energia rendszer kiépítése, az ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése és a szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése. A támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2020. április 3. Az vissza nem térítendő támogatás összege természetes személyek esetében 6,2 millió, míg önkormányzatok esetében 50 millió forint.