Készült: 2012. november 30. péntek

2014 után már ne számítsunk közvetlen gépbeszerzési pályázatokra, a mostani kiírás volt az utolsó. A jelenleg futó támogatási konstrukció viszont már a jövő évi keretet is tartalmazza. A támogatást a beruházás meglépése után kapjuk meg, tehát azokat jutalmazzák, akik egyébként is rászánnák magukat.


T ámogatások terén a borászok eddig sem számítottak mostohagyereknek. A nemrég meghirdetett pályázati lehetőség pedig tovább javítja technológiai felszereltségüket. Külön pozitívum, hogy már a jövő évi keret is ismert ugyanerre a célra. A borászati géptámogatás első fordulója december 14-én zárul. Még hátra van egy forduló a következő borászati évre.

 

Ez lesz azonban az utolsó lehetőség támogatott gépbeszerzésre. Ugyanis a 2014-ben induló költségvetési ciklusban nincs többé mód direkt géptámogatásokra.

Kapcsoljunk rá!

Idén már november első napjaiban tömegével érkeztek be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a támogatási igények. Ezek összege meghaladta az 500 millió forintot, vagyis a mostani elszámolási ciklusban elérhető forrás 42 százalékát. Könnyen előfordulhat, hogy az első ciklusra szóló forrás nem fedezi majd a benyújtott igényeket.

Ebben az esetben az MVH a keretösszegen felüli kérelmeket a következő (2013/14) borászati évre ütemezi át, és azok az új időszak elsőként benyújtott kérelmeinek minősülnek majd. Vagyis aki most későn ébred, a jövő évi keretbe még beleférhet, és beruházásait ennek tudatában ütemezheti 2013-ban. A forrás kimerüléséről a vidékfejlesztési miniszter közleményt ad ki.

Benyújtandó dokumentumok

A MVH szakemberei szerint az eddig beérkezett kérelmek elbírálásának tapasztalatai azt mutatják, hogy sok a hibásan kitöltött és hiányosan benyújtott támogatásigénylés. Ez pedig azzal jár, hogy mindaddig, amíg a hiánypótlásra nem kerül sor, az elbírálás is késik. Érdemes tehát odafigyelni a 159/2012. (IX. 12.) MVH közleményre és az előírások maradéktalan teljesítésére.

Ellenőrizzük a benyújtott számlák kötelező tartalmi elemeit, a számlaösszesítő kitöltését. Ügyeljünk a jogszabályban előírt dokumentumok meglétére, úgymint adásvételi és hitelszerződések, szállítólevelek, tárgyieszköz-nyilvántartó lap, főkönyvi kivonat, a gép gyártási időpontját, jótállását igazoló dokumentumok, üzembe helyezésről készült jegyzőkönyv másolata stb.

Ezeken túl be kell nyújtani a borászati hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány eredeti példányát és a gép telephelyére vonatkozó működési engedély másolatát is. Továbbá csatolni kell az adóraktári engedélyek és a legutolsó két év mérlegbeszámolójának – őstermelők és egyéni vállalkozók esetében az utolsó két adóbevallásának – másolatát is.

Mindezekre azért van szükség, mert a már megvásárolt gépekre utólag lehet támogatást igényelni. A kérelem jogossága pedig csak így ellenőrizhető.

Ebben a felállásban ugyan egyszerűbb a kérelmek elbírálása, de az igénylő szempontjából nagyobb a kockázata. Saját felelősségre és saját forrásaink igénybevételével kell meglépnie a beruházást, remélve, hogy utólag a költségeink egy része visszafolyhat. A konstrukció előnye, hogy „felesleges” kapacitásnövekedést nem indukál. Olyan gépekre kapunk „jutalompénzt”, amelyekre egyébként is szükségünk volt, és akár önerőből is megoldottuk volna a beszerzésüket.

A hazai borászati technológia az utóbbi 15 évben sokat korszerűsödött a minőség terén is.

Sokat fejlődtünk

Jellemzővé váltak a higiénikus rozsdamentes köracélból készült szőlőfeldolgozó, erjesztő, must- és borkezelő, valamint bortároló berendezések. Általánossá vált az irányított hőmérsékletű erjesztés a bor beltartalmi értékeinek megőrzésére. Egyre többen alkalmazzák a minőségi boroknál a barrique-hordós érlelést. Sokat fejlődött a palackozási technika. A hazai üzletek polcain is érzékelhető a választékbővülés, és külföldön is egyre több helyen lehet magyar borral találkozni.

A minőségi borkészítés alapja a káros oxidációs folyamatok kizárása a teljes technológia során. Ez törődésmentes szőlőmozgatással, a cefre hűtésével, alacsony nyomású préseléssel jár.

Ilyen továbbá fehérborok esetén a must tisztítása, vörösboroknál a héjon való áztatás (alkoholos erjesztéssel), a must szabályozott hőmérsékletű erjesztése, a bor tisztítása (fejtés, szeparálás, derítés) és szűrése, a cukor- és savtartalom beállítása, valamint a bor érlelése.

A piacon való megjelenést pedig a palackozás és palackok felöltöztetése teszi vonzóvá. Mindezekhez korszerű gépek, gépsorok, technikai megoldások szükségesek, amelyek kis és nagy kivitelben is elérhetők a hazai piacon. Több mint tízezerféle szőlőfeldolgozó, borkészítő és bortároló, valamint palackozó gép közül választhatnak a hazai borászatok. A hazai italok versenyképességének növelése csak folyamatos technikai és technológiai fejlesztésekkel képzelhető el.

Mennyi a támogatás?

A még egy évig nyitva álló borászati géptámogatásokat egyaránt igénybe vehetik őstermelők, egyéni vállalkozások, mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint nagyvállalatok is. Az igénybe vehető támogatás összege 1 és 100 millió közötti lehet, a támogatási intenzitás mértéke pedig kkv esetén legfeljebb 40 százalék, nagyvállalatoknál maximum 20 százalék. Ebből is látszik, hogy jobban preferálja a támogatás a kisebb borászatok technikai megerősödését. Fontos előírás, hogy csak olyan új (első üzembe helyezésű) gépek beszerzése támogatható, amelyek segítik a vállalkozás teljesítményének bővítését, növelik a termelési kapacitásokat és korszerűsítik a borkészítési technológiát.

Mit támogatnak?

Gépbeszerzési támogatást csak borászati tevékenységet folytató üzem vehet igénybe. Nem kérhetnek támogatást azok, akik nem rendelkeznek a borászati hatóság engedélyeivel, adóraktári engedéllyel, bor-forgalombahozatali járuléktartozásuk van, csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás alatt állnak, vagy a borászat jogerős, ideiglenes bezárásra vonatkozó határozattal rendelkeznek. Fontos tudni, hogy csak olyan borászati gépre vehető igénybe támogatás, amely szerepel az MVH honlapján lévő Gépkatalógusban és azonosító kóddal rendelkezik.

A támogatott borászati gépek köre elég széles, ide tartoznak:

– a szőlőfeldolgozás gépei,

– a borkészítés gépei,

– a bor tárolásának berendezései (hordók, tartályok),

– a bor palackozásának és kiszerelésének gépsorai,

– a pezsgőkészítés berendezései,

– a pezsgő palackozásának és kiszerelésének berendezései.

Főbb feltételek

Mivel a támogatásigénylés utólagos, így csak olyan gépre kérhető támogatás, amely magyarországi telephelyen, a kérelmező 100 százalékos tulajdonában van, dokumentált üzembe helyezése pedig a támogatásigénylés benyújtásának napjáig megtörtént. Az számít új gépnek, amely első üzembehelyezésű, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül gyártották. A támogatással beszerzett gépeket a borászatnak öt évig a rendeltetésüknek megfelelően használatban kell tartania.

Ha öt éven belül bármilyen oknál fogva a támogatott gép pótlásáról kell gondoskodni – mert például ellopták, elemi kár érte, működésképtelenné vált –, akkor azt a kérelmező saját költségén kell hogy megtegye. A cserét pedig be kell jelenteni az MVH-nál.

A cseregép is csak a hatályos gépkatalógusból választható ki, és a bejelentéstől számított két évnél ez sem lehet régebbi gyártmányú.

A mostani támogatás-igénylési időszakban a március 1. és október 1. között megvásárolt gépek, eszközök számlái alapján kérhető támogatás. Kiszámításának alapját a gép(ek) nettó (áfa nélküli) vételára képezi. A devizában benyújtott számlák forintra történő átszámítása a borpiaci év első napján érvényes – EKB által jegyzett – középárfolyamon történik.

Az MVH-kirendeltségek csak a készpénzzel vagy banki átutalással teljesen kiegyenlített számlákat fogadják be. A támogatás igénylőlapja az MVH honlapjáról letölthető.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendeletében hirdette meg a 2012/2013. és a 2013/2014. borpiaci évekre vonatkozóan az új beszerzésű – a bor előállításához és piacra jutásához szükséges – gépek támogatását.

A két borpiaci időszakra egyenként 4–4 millió euró (1,2–1,2 milliárd forint) támogatás áll rendelkezésre, túlnyomó részben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból. Az idei évben a március 1. és október 1. között beszerzett gépekre november 5. és december 14. között nyújtható be támogatási igény.

Források két borpiaci évre

„Két ütemben pályáztunk. Az első pályázat 2008-ban indult, ekkor a feldolgozó és annak technológiai megújítása volt a feladat. Tehát a tartályok, erjesztő tartályok, prések korszerűsítése. A második pályázat – a föld alatti tárolókapacitás bővítése – 2010-ben indult, és 2013 áprilisáig kell befejezni. Szóval még nem vagyunk vele teljesen készen” – mosolyodik el Bock József, a Villányi Borvidék egyik legelismertebb borásza.

2008-ban közel 400 millió, majd 2010-ben 230 millió forint uniós támogatással indultak el a pincészetben a munkálatok. „Lényegesen lassabb ütemben, de támogatás nélkül is belevágtunk volna a fejlesztésekbe. Persze akkor nem öt évig tartott volna a technológiai átállás, hanem legalább egy évtizedig”– emeli ki a pályázás előnyeit a cégvezető.

Az új technológiának köszönhetően most ugyanazokat a minőségi borokat egyszerűbben tudják előállítani. A borász hozzáteszi: a siker záloga azért mégiscsak a jó minőségű szőlő. Ehhez a Bock Pincészet a legjobb tudását adja, amit a legjobb technológiával párosít. Így készíti el kitűnő borait.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!