Készült: 2012. július 18. szerda

Meglehetősen bonyolultra sikeredett ez a sokszereplős támogatási konstrukció. De van idő a rendelet alapos tanulmányozására. Szeptember elsején lehet benyújtani az első pályázatokat a legfeljebb 90 ezer forintos számítógép-beszerzési támogatásra.


Szeptember 1. és 30. között vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internetcsatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez. Konfiguráció alatt egy notebook vagy PC értendő – a szükséges hardverrel és szoftverrel –, amit a gazdasági tevékenységhez használunk. A GazdaNet program keretösszege 3,5 milliárd forint. A támogatás mértéke a beszerzett számítógép árának 40%-a, fiatal gazda esetén 50%-a. Egy igénylő maximum 90 ezer forintot kaphat.

A kérelmet elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az MVH-hoz. A támogatás feltétele, hogy az igénylő regisztrált termelő legyen. Fontos, hogy 2012. január 1-jétől a kérelembenyújtási időszakot megelőző hónap utolsó napjáig a kérelmező átlagos üzemmérete nem érheti el a 4 EUME-t. Az üzemeltetési időszak végére azonban elérheti, sőt meg is haladhatja.

A támogatási rendeletet – 60/2012. (VI. 28.) VM-rendelet – első olvasatra bonyolult a sokszereplős lebonyolítás miatt, de nem kell tőle megijedni. A kérelmező sok segítséget kap a program egyik főszereplőjétől, a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettől (NAKVI), illetve meghatalmazottat is igénybe vehet.

Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendje alapján bírálja el, és a támogatási határozatokat legkésőbb 2012. december 15-én megküldi a kérelmezőnek.

Lebonyolítás

A támogatási határozatok adatait az MVH elektronikus formában átadja a NAKVI-nak. A továbbiakban az Intézet utasításait kell követnünk, ugyanis ők szerzik be a kérelemben megjelölt konfigurációt. Ennek legalább a VM-rendelet 1. mellékletben meghatározott műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie.

A konfiguráció megrendelését követően a NAKVI – pro forma számla megküldésével, tértivevényes levélben – visszaigazolja ezt a kérelmezőnek. Egyben tájékoztatja a gép átvételének helyszínéről és időpontjáról. A sikeres pályázó öt napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét a pro forma számlán megjelölt számlaszámra befizetni.

Fontos tudni, hogy az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni. Nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

Az MVH a mezőgazdasági üzemméretre vonatkozóan benyújtott adatok keresztellenőrzését a rendelkezésre álló hatósági nyilvántartások alapján végzi. Ha a pályázó a kötelezettségeit nem teljesíti – vagy az ellenőrzés során kiderül, hogy az előírt nyilatkozatokban valótlant állított –, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül. Ha a pályázó a kötelezettségeit – neki felróható ok miatt – nem teljesíti, akkor a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg felét köteles visszafizetni.

Vállalt kötelezettségek

1. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait az MVH átadja a NAKVI részére, és azokat a NAKVI kezelje.

2. A támogatási határozatban jóváhagyott gépet a határozat kézhezvételét követően 120 napon belül – de legkésőbb 2013. március 31-ig – a NAKVI által megjelölt időpontban és helyszínen át kell venni.

3. A gép átvételét követő 30 napon belül be kell lépni a NAKVI honlapjáról elérhető GazdaNet-honlapra, majd az üzemeltetési időszak végéig (5 év) a belépést havonta legalább egyszer meg kell ismételni.

4. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszer számára megadott elektronikus levélcímére havonta hírlevelet küldjön a NAKVI.

5. A gép átvételét követő 90 napon belül részt kell venni kötelező képzésen.

6. Amennyiben képzés hiányában a képzési kötelezettségének nem tudna eleget tenni, azt pótlólagosan teljesítheti a gép átvételét követő egy esztendő belül.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!