Készült: 2012. június 20. szerda

Június 22-től pályázhatunk élelmiszer-ipari beruházásokra. A támogatást kicsik és nagyok, mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termelők is igényelhetik. A borászokat, a pálinkafőzőket és a halfeldolgozókat most viszont kizárták a pályázatból.

A május végén kiírt, várva várt támogatás fő célja a versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása. Értékelik az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítását, a takarékos energiafelhasználást. Kiemelt cél a vágópontok létrehozása, illetve korszerűsítése. A támogatást szervezeti formától és mérettől függetlenül lehet igényelni. Sőt, mezőgazdasági termelőnek sem kell lenni az elnyeréséhez!


Ennyit kapunk

Korszerűsítésre 3 milliárd forintnyi összeget különítettek el, míg értéknövelő beruházásra 2 milliárdot, azaz összesen 5 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Egy kérelemre minimum 2,5 millió, maximum 100 millió forint adható. Vágópontokra maximum 30 millió forint kérhető. Építésre, gépbeszerzésre és szoftverekre maximum 10 millió forint pályázható.

A borászat és a pálinkagyártás gépeit most kizárták a támogatható eszközök köréből. A halfeldolgozás szintén nem része a pályázatnak.

Mezőgazdasági termelő az összes elszámolható kiadás 40 százalékára igényelhet támogatást. Ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg – vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő –, akkor a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 50 százaléka. Ha több feltétel is teljesül, akkor a kiadások 60 százalékát fedezheti a támogatás.

Nem mezőgazdasági termelő vagy nagyvállalat esetén az igényelhető támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 50 százaléka, a közép-magyarországi régióban pedig 40 százaléka.

Az a mezőgazdasági termelő, akinél a beruházás után a nem feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó árbevétel aránya kevesebb mint 50 százalék lesz, a kérelem benyújtásakor nem mezőgazdasági termelőnek minősül!

Mindenki indulhat

Kicsik és nagyok, mezőgazdasági vállalkozások és egyebek is pályázhatnak, de egy-két feltételt teljesíteni kell. Ha mezőgazdasági termelők vagyunk, árbevételünk több mint fele nem feldolgozott mezőgazdasági termék értékesítéséből származzon (a beruházás megvalósulása után is!), és az üzemméret haladja meg a 4 EUME-t. Az üzemméretre vonatkozó követelmény viszont nem érvényes termelői csoportokra, értékesítési szövetkezetekre.

Ha nem vagyunk mezőgazdasági termelők, akkor a nem feldolgozott mezőgazdasági termék aránya a beruházást követően sem lépheti túl az 50 százalékot az árbevételben. Saját előállítású élelmiszer értékesítéséből származó árbevétellel mindenképpen rendelkezni kell, egészen 2010-ig visszanyúlóan – ez ugyanis a bázisév.

Az árbevétel-arányokkal szembeni elvárások a kötelező üzemeltetési időszak 5 évére érvényesek. Még az induló vállalkozásoktól is elvárják, hogy a beruházás befejezését követő első teljes gazdasági évtől megfeleljenek a fenti méret- és árbevétel-elvárásoknak. Kezdők csak akkor támogathatók, ha a beruházás révén saját előállítású mezőgazdasági termék feldolgozását valósítják meg.

A sikeres pályázathoz elvárás a működéshez szükséges hatósági engedélyek megléte (kivéve induló vállalkozás), illetve a szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság.

A támogatási kérelmet június 22. és július 23. között, postai úton lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes kirendeltségére, az MVH honlapján lévő formanyomtatványon. Hiánypótlásnak nincs helye. A beruházás a támogatási kérelem benyújtása után saját felelősségre megkezdhető.

Elbírálás és kifizetés

A támogatási rendelet 1. számú mellékelte tartalmazza a pontozási táblát. Eszerint sokra értékelik, ha

 • a kérelmező vállalkozása stabilan, hosszú ideje működik,
 • a beruházás kapcsolódik egy már megvalósult, uniós forrásból támogatott beruházáshoz,
 • az ötlet innovatív,
 • a kérelmező kevés támogatásból hoz létre új munkahelyet,
 • a pályázó biogazdálkodik.

A maximálisan elérhető 102 pontszámból legalább 50 pontot – illetve a szakmai pontok felét – teljesíteni kell ahhoz, hogy a bíráló „továbbolvassa” a pályázatunkat.

Legkésőbb az első benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell az építési engedélyt és a tervdokumentáció hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a beruházás nem engedélyköteles. Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a beruházás megfelelésének és a kötelező képzés elvégzésének igazolását.

Amire kötelezettséget vállalunk

 • A támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül a jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával el kell számolni, és a beruházást két éven belül teljesen meg kell valósítani.
 • Az utolsó kifizetési kérelmet a beruházás befejezését követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
 • A közbeszerzési eljárás nem hosszabbítja meg a megvalósítási időszakot – és az első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló véghatáridőt sem!
 • A pénzügyi és üzleti tervben vállaltakat teljesíteni kell. Az értékeléseknél 2010 jelenti a bázisévet.
 • Legalább egy alkalmazottunknak részt kell vennie a kapcsolódó kötelező képzésen.
 • A támogatás feltételéül szabott méret- és árbevétel-elvárásoknak induló vállalkozásként is eleget kell tennünk a beruházás befejezését követő első teljes gazdasági évtől. A harmadik évtől pedig nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak sem minősülhetünk.
 • Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a vállalt foglal-koztatotti létszámot fenn kell tartani. Különben hiányzó alkalmazottanként évente vissza kell fizetni a támogatási összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot.
 • Az első teljes gazdasági évben a vállalt árbevétel-arányos jövedelmezőségtől legfeljebb 50%-ban lehet elmaradni. Ez alatt százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.

 

Szabályozó rendeletek

Támogatási rendelet: 49/2012. (V. 22.) VM rendelet.

Kapcsolódó végrehajtási rendelet: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az EMVA-támogatások igénybevételének általános szabályairól.

Vágópontok működését szabályozó rendelet: 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet.

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!