Készült: 2009. október 22. csütörtök

A mai tőkehiányos, válságterhes időkben az előre menekülés egyik hatékony eszköze a pályázati pénzek bevonása. Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha jól megfogalmazott, reális célokkal állunk elő. Hogyan vágjunk bele?


Az idei év utolsó harmadában több ÚMVP támogatási kérelem nyílik meg, melyek a mezőgazdasági utak fejlesztésén kívül egytől-egyig újra kiírt pályázatok. ?Ennek oka, hogy még maradt igénybe vehető forrás, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP) plusz 14 milliárd forintos keretet biztosít? ? mondja Keszthelyi Krisztián, az EMVA Tanácsadó Kft. ügyvezetője. Szem előtt kell tartani azonban, hogy az NDP csak a volt cukorrépa-termesztő területeket célozza, a kedvezményezett települések listája az FVM honlapján a közlemények között olvasható.

Nyíló pályázatok

Az öntözés, melioráció és a vízgazdálkodás tárgyában november 1?30. között lehet pályázni. A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz- és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást szolgáló mezőgazdasági üzemi beruházások megvalósításához. Érdemes már most megkezdeni a felkészülést, mert nagy az igény (akár induló vállalkozások is pályázhatnak). Annak van esélye, aki megfelelően előkészített támogatási kérelmet nyújt be, a megadott határidőn belül. A támogatás összege legalább 3 ezer, de maximum 735 ezer eurónak megfelelő forint. Ezen pályázat esetén is előnyt jelent a foglalkoztatottak számának bővítése, illetve az, ha a megvalósítás helye hátrányos helyzetű térségben van, továbbá ha a pályázó részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban.

A nem élelmiszer-ipari célú, kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz- és nyersolaj-előállító üzemek létesítéséhez igénybe vehető támogatás részletes feltételeit a 44/2009. (IV. 11.) FVMrendelet tartalmazza. A támogatási kérelmet november 16-ig lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe technológiai blokkok létesítéséhez kapcsolódó gépbeszerzéshez, szereléshez, építéshez, épületfelújításhoz, -bővítéshez, szoftver, hardver, laboreszközök beszerzéséhez, valamint kapcsolódó infrastruktúra telephelyen történő kialakításához.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40 százaléka (maximum 1 millió eurónak megfelelő forintösszeg). A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a beruházás meglévő infrastrukturális elemek hasznosításával történik, valamint ha az üzem létesítése termelői csoportok bevonásával valósul meg. További előny, ha a beruházás elősegíti az állattartást, a foglalkoztatottak számának bővítését, a nők foglalkoztatását, valamint ha a megvalósítás helye hátrányos helyzetű térségben van.

Az esély adott

?Maga a kérelemkezelési rendszer nem olyan bonyolult? ? állítja Keszthelyi Krisztián. ?Komolyabb munkát a különböző csatolások jelentenek, de ezeket a pályázatírók már kellően ismerik. A pályázatírás mára szinte szakmává vált. Azonban akinek van érzéke hozzá, nyugodtan megírhat egy kérelmet.? Hasonló véleményt oszt Svéda Szabolcs is, az Aditus Zrt. vezető tanácsadója. ?Az EMVA esetében alapvetően két nehézségi fokú kérelmet különböztethetünk meg. Vannak az egyszerű támogatási kérelmek, ezek gyakorlatilag adatlapok, mint például az AKG-űrlap, a területalapú támogatás, vagy az ?Önálló, építéssel nem járó gépek, eszközök, berendezések beszerzése? támogatási kérelem, ahol az alapadatokon kívül egy pénzügyi tervet szükséges csak csatolni. Ezeket egyedül is sikeresen el lehet készíteni. Vannak persze nehezebbek is, ezeknél a sok csatolandó melléklet elkészítésén vagy beszerzésén kívül üzleti tervet is kell készíteni a pénzügyi mellé.?

?A Debreceni Egyetemen agrármérnökként végeztem? ? mondja Puskás Tibor. ?Amikor a fiatal gazdáknak szóló pályázati lehetőségről hallottam, úgy gondoltam, egyedül is meg tudom írni. De amikor elolvastam a rendeletet, és egyre mélyebben beleástam magam, már nem voltam olyan biztos a dolgomban. Végül egy pályázatíró barátom biztatására mégis belevágtam. Végül három hét alatt készültem el. A zöldségtermesztést ? elsősorban paprika és uborka termesztését ? megcélzó pályázatomat 2008. februárjában nyújtottam be, augusztusban kaptam meg a határozatot, a támogatási összeget pedig december elején. Büszkén mondhatom, hogy a semmiből jutottam oda, ahol most tartok, az év vége felé pedig teljesíthetem az előírt 10 EUME földterületet? ? mondja büszkén a fiatal gazda. ?A válság viszont megnehezíti a dolgomat. Fóliasátor alatti termesztésre rendezkedtem be, a múlt évben azonban a vasárak is megemelkedtek, ezért a pénzügyi tervben szereplő vállalásokat csak nehezen tudom tartani.?

Hasonló elhivatottsággal vágott bele a fiatal gazdák pályázatába a 23 éves kiskőrösi Grausza Nóra, aki a Corvinus Egyetem Gazdálkodási Karán végzős hallgató. ?Hosszú évek óta készültünk erre a pályázatra? ? meséli. ?Több hírlevélre is feliratkoztunk, a kiírt támogatásokat folyamatosan nyomon követtük. A fiatal gazdáknak szóló támogatásról végül az ismerősöktől értesültünk.?

?Családunk már generációk óta szőlőtermesztéssel, borkészítéssel foglalkozik? ? veszi át a szót Nóra édesapja, Grausza János. ?Így a kincset érő gyakorlati tudást, a szőlő és bor iránti szeretet Nóra gyerekkorától kezdve szívja magába.? A 40 ezer eurónak megfelelő forintnyi támogatást megcélzó kérelem gerince a borértékesítés fellendítése, egy látványpince kialakítása, ahol helyet kapnak majd azok a csúcsborok is, melyeket a család évek óta készít, s melyek méltán képviselhetik az országot nemzetközi viszonylatban is.

?Gazdálkodási szakon tanulok, ezért az üzleti, az értékesítési, a marketingtervet, a piacelemzést, az emberi erőforrás felmérését én csináltam? ? mondja Nóra. ?A pénzügyi tervet is, de természetesen azt könyvelővel is ellenőriztettem. Nagy segítséget jelentett például az EMVA Kft. honlapján található fórum is, ahol a fórumozókkal az apró kérdéseket megbeszélhettük, vagy épp támogathattuk a másikat. Összességében a pályázatmegírása ? a hivatalos dokumentációk beszerzésén, valamint a pályázat teljesíthetéséhez előírt agrár szakirányú végzettség megszerzésén kívül ? nem volt költséges.?

Mindazonáltal nem árt magunkban tudatosítani, hogy a támogatási kérelem kivitelezése mégis csak egy külön világ, külön nyelvezettel. A pályázónak nem csupán azt kell tudnia, hogy az elnyerhető pénzt, forrást, tőkét mire szeretné felhasználni, hanem tisztában kell lennie a pályázatírás szakmai fortélyaival is. Egy beadható és elfogadtatható pályázatnak számtalan tartalmi, formai, alaki szempontnak meg kell felelnie. Tisztában kell lenni a hatályos jogszabályokkal, az eljárási előírásokkal is. Emellett ismerni és használni is tudni kell a pályázati csomag legfrissebb verzióját, vagyis az aktuális útmutatóval, kitöltési programmal és mellékletmintával kell dolgozni a siker érdekében. Ilyenkor bizony jól jön egy szakember.

Végén csattan az ostor

Ma Magyarországon számtalan pályázatíró, tanácsadó iroda működik. Felvetődik hát a kérdés, mi alapján válasszam ki azt az egyet? A válasz szinte adja magát: személyes referenciák, ajánlás útján. Segítség lehet még, hogy a tanácsadó irodák honlapján megtalálhatjuk azokat a referenciamunkákat ? témakörök, jogcímek szerint az elnyert támogatási összeggel együtt ?, amelyek pozitív elbírálásban részesültek. Ez már erős kiindulási alap lehet.

Amikor egy iroda vagy egy pályázatíró segítségét kérjük, optimális esetben előzetes pontrendszer-elemzést végeznek, melynek során kiderül, hogy adottságaink alapján egyáltalán érdemes-e pályáznunk. Ezután választhatunk az iroda szolgáltatásai közül, melyeket kérelmünkhöz, igényeinkhez igazíthatunk ? ilyen például a projektek generálása, előkészítése, tervdokumentációk csatolása, az esetleges hiánypótlások elkészítése. Ha nyerünk, az elnyert összeg 2?5 százalékát jutalékként a tanácsadóra kell szánnunk.

A támogatási kérelem elbírálása után szükség lehet új költségvetésre, kivitelezési tervdokumentációra, az engedélyek beszerzésére, közbeszerzési eljárásra, a kifizetési kérelem elkészítésére, monitoring tevékenység elvégzésére is, ami nagyobb terhet ró a gazdálkodással elfoglalt pályázóra, mint maga a pályázatírás. Onnantól kezdve, hogy nyertünk, egy alkalmazottat vagy egy pályázati tanácsadót kell megbízni ezekkel a csöppet sem hálás feladatokkal. Ennek is van költsége, munkaigénye, amit nem árt jó előre betervezni.

URBÁN JUDIT PÁLYÁZATÍRÓ TANÁCSAI

 • 1. Készülj a pályázatra! Még mielőtt megjelenne a kiírás, kovácsolj terveket, kérj árajánlatokat, számolj utána!
 • 2. Napi szinten figyeld a híreket! Megbízható forrásokból tájékozódj! (Hivatalos honlapok például: mvh.gov. hu, fvm.hu, umvp.eu.) A nem hivatalos forrásokat kezeld fenntartással (például: pályázati tanácsadó cégek honlapjai, hírlevelei, fórumai).
 • 3. Kövesd a változásokat! A beadás napjáig változhat a jogszabály, a közlemény, a beadandó adatlap. Mielőtt véglegesíted az anyagot, nézd meg, hogy a legfrissebb verzió szerint töltötted-e ki!
 • 4. Olvasd el alaposan a jogszabályt, a hozzá kapcsolódó további jogszabályokat, rendeleteket. Megfelelsz a pályázati feltételeknek? A kuszaságban az MVH munkatársai, tapasztalt pályázatírói segítenek eligazodni.
 • 5. Figyeld meg a pontozási táblázatot! Sokat elárul arról, hogy a kiíró mit tart fontosnak, márpedig a célokkal való azonosulást és a feltételeknek való megfelelést a pályázatban is hangsúlyozni kell. Ha van rá mód, maximalizáld az elérhető pontszámaidat!
 • 6. Figyeld meg a támogatás nagyságát! A tervezett beruházás mérete eléri a minimálisan elvárt támogatási szintet? Elegendő a maximálisan igényelhető összeg?
 • 7. Készíts költségvetést, mellyel eldöntheted, mennyi pénzből valósulhat meg a beruházás. Gondold át, milyen külső forrásokra lesz szükség a terveidhez.
 • 8. A pénzek befolyásának időpontja kulcskérdés! Milyen ütemben érkeznek saját bevételeid, mikor folyósít a bank, mennyi csúszás várható az MVH részéről a kifizetés terén? Egy jó ötletre csak rásegít a támogatás, a lényeg, hogy az elképzelés önmagában is működőképes legyen.
 • 9. Arra készülj, hogy a pályázatot 3?8 hónap alatt bírálják el, időközben változhatnak a beruházás körülményei (évszak, időjárás, pénzügyi válság), ami a megvalósításban féléves csúszásokat okozhat.
 • 10. Már a beruházás megtervezésekor egyeztess azokkal a hivatalokkal, akik a működés során ellenőrizhetnek, hogy a beruházás megfeleljen az elvárásoknak! (Például: MgSZH.)
 • 11. Kevés az idő a pályázat benyújtására, tehát vond be a családtagokat, munkatársakat is a dokumentumgyűjtésbe, osszátok be, ki hol áll sorba.
 • 12. A pályázat beérkezésének időpontja nem befolyásolja a bírálat eredményét, inkább add fel a legutolsó beadási napon, de legyen jó, és minél teljesebb az anyag!
 • 13. A hiánypótlás határideje rövid, ha előre tudod a hiányosságokat, ne várd meg az elintézésével a felszólítást!

Berczi Edit

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!