OMEK

Lapunk exkluzív listája a forgalmazott növényvédő szerek hektárköltségét ajánlott dózisuk alapján határozza meg. Az árak tájékoztató jellegűek, nagyobb gazdaságok az ártárgyalások során komoly engedményeket érhetnek el.

Sokszor mi magunk teremtjük meg a kártevők kedvező szaporodási feltételeit, amikor megváltoztatjuk a termesztett növényfajok arányát vagy a termesztés időzítését. Más esetben nem tehetünk róla: a klímaváltozás önmagában is átalakítja a kártevők populációját.

Évről évre közreadjuk lapunk saját gyűjtését, ami a bérmunka-szolgáltatással foglalkozó vállalkozók által közölt díjakra támaszkodik. Íme a 2012-es évre vonatkozó ajánlat.Egy pillangós elővetemény 20-30 százalékkal növelheti az utána következő gabonafélék hozamát, de már a legkisebb változtatás is pozitív eredményt hoz a monokultúrához képest. Íme néhány jól működő vetésszerkezet!

A több kábítószer alapanyagául is szolgáló növényt szigorú előírások alapján lehet termeszteni, de aki betartja a szabályokat, annak megéri a fáradozás. Technológiájához egy gabonatermesztő gazdaságban minden rendelkezésre áll, a gépparkot csak egy mákadapterrel kell kiegészíteni.

Négyezer tonna gabona, több millió rovar. Ha a vevő csak egyet is meglát a mintában, több tízmillió forintot bukunk az üzleten. Egyetlen hatékony megoldás van: gázosítani kell.

Ahol az idén ki se kelt a repce, tavasszal valószínűleg napraforgó foglalja el a helyét. Mindez ki fog hatni a jövő évi árakra is. Hogy hogyan? Elemeztük a piaci esélyeket.

Az előző részben a tárolási folyamat kényes pontjait tekintettük át. Most az elő- és utótisztítás gépeit vesszük sorra. Ezek nélkül nincs piacképes termény.

Négy év múlva szabaddá válhat a cukorpiac. A szakpolitikusok nagy része esélytelennek látja Európát a nemzetközi versenyben, és továbbvinné a kvótarendszert. Az agrárbiztos azonban a termelés gúzsbakötését látja a szabályozásban, amitől szabadulni kell.

A nyári GMO-botrány kapcsán megbíztuk a Kleffmann és Partner piackutató céget: derítse ki, hogyan viszonyulnak a magyar gazdák a génmódosított növényekhez, és mennyire tartják fenntarthatónak az ország GM-mentességét. Íme a válasz!

Tavaly a szűnni nem akaró esők, idén pedig a kitartó aszály akadályozta a repce, kelését. Ezért már most megjósolhatjuk: 2012 gyenge év lesz.

A termények víztartalma minden termelőt érdekel aratás előtt és betároláskor. A kereskedelemben pedig a nedvességtartalom – bizonyos minőségi mutatókkal együtt – a „közös nevezőt” testesíti meg.

A magyar mezőgazdaság az átlagos terméseredményeket figyelembe véve mennyiségileg megfelelő szemestermény-tárolókapacitással rendelkezik. A tárolók egy részének műszaki színvonala azonban nem kielégítő, sőt. A problémát a gyakorlat a termények túlszárításával igyekszik orvosolni, ami jelentősen megnöveli az energiafelhasználást, valamint a termények fizikai és beltartalmi minőségét is károsítja.   Az elmúlt évek támogatott pályázatai mintegy 3 millió tonna kapacitásbővülést eredményeztek, ennek megközelítőleg egyharmada toronytároló és kétharmada csarnoktároló volt. Az új létesítmények kielégítik a kedvező termésmennyiségű évek tárolási igényeit is.   Silók és csarnokok   A silók (toronytárolók) döntően vasbetonból, fémből készülnek. Valamennyi fémsiló rendelkezhet lapos vagy kúpos fenékmegoldással. A palást megépíthető ívben hajlított hullámos lemezelemek, illetve ívben hajlított lemeztálcák helyszíni összecsavarozásával, vagy spirális galvanizált acéllemezből, helyszíni legyártással.   Egy-egy silócella kapacitása az átmérőjétől és magasságától függően tág határok között változhat. A tárolótelepek az egyedi silócellák soros vagy körkörös elhelyezésével alakíthatók ki. A tornyok betárolása serleges felhordókkal, láncos szállítókkal vagy szállítószalaggal, kitárolásuk gravitációs úton, vagy ezt kiegészítendő mechanikus és pneumatikus módon történik.   A korszerű tárolólétesítménynek ma már tartozéka a szellőztető padozatból és a környezeti levegőt szállító ventilátorból álló szellőztetőrendszer. A szellőztetőpadozat lehet vertikális (szellőztetőcső) vagy horizontális. Ez utóbbinál két nagy csoportot, a szint feletti és a szint alatti szellőztetőpadozatokat különböztetjük meg.   A szellőztetés rendszere nyomott üzemű, illetve szívott üzemű lehet. Mindkét rendszernek megvannak az előnyei és hátrányai, alkalmazásuk eldöntését mindenkor a konkrét feladat határozza meg. Az egy- vagy kétkörös szellőztetőrendszer (egy nagyobb teljesítményű, illetve két kisebb teljesítményű ventilátorral) ventilátorai általában mobil kivitelűek, egy tárolótelepen egyik siló szellőztetése után egy másikhoz csatlakoztathatók. Egy ventilátorrendszerrel 2-3 silót lehet problémamentesen szellőztetni.   A hazai tárolókapacitás nagyobb hányadát a vízszintes tárolók (csarnokok) képezik. A szerkezeti kialakítások közül a legelterjedtebbek az előre gyártott vasbeton vagy acél tartószerkezetekből kialakított, egy- vagy többhajós, egyszintes épületek. A körülhatároló falaikat úgy kell kialakítani, hogy a 3-5 m-es gabonahalmazok oldalnyomásának statikailag megfeleljenek. Oldalfalként előre gyártott vasbeton elemek, tégla, vasbetonfal vagy ezek kombinációja jöhet számításba.   Fontos, hogy a tárolók belső falfelülete sima legyen, ne tartalmazzon beszögeléseket, mert ez nehezíti a tisztítást, és akkor a kórokozók könnyebben megtelepszenek. A tárolók tetejének kialakítását a tárolóba tervezett anyagmozgatási technológia határozza meg. Ismertek azok a tetőszerkezet-kialakítások, amelyeknél a gabona rézsűszögéhez igazodik a tetőfedés szöge. Ezeknél a tárolóknál, mint például a korábbi évtizedekben épült DV-T típusoknál, a stabil beépítésű anyagmozgatókkal (rédler vagy szállítószalag) a tároló teljes térfogata kihasználható, viszont az egyenetlen halmazmagasság (3–7 m) az állagmegóvást problematikussá teszi. A viszonylag egyenletes halmazmagasságot biztosító tárolóknál a tetőfedés szöge ugyan kisebb lehet, de ekkor lehetőségünk van a terményréteg magasságának növelésére. Az egyenletes terményréteg kialakítása ebben az esetben is beépített anyagmozgató rendszerrel oldható meg.   A tárolók tetejének fedése a régebbi konstrukcióknál főleg hullámpalával, az újabbaknál fém trapézlemezzel történik. Ez utóbbinál a tető szigetelése a párakicsapódás okozta terményromlás megelőzése érdekében kívánatos. A vízszintes gabonatárolókhoz a szellőztetőrendszert legtöbb esetben egyedileg kell megtervezni. Két lehetőség közül választhatunk: az egyik a padlószintre helyezhető csatornaelemekből kialakítható csatornarendszer, a másik a szint alatti csatornarendszer. Ez utóbbi előnye, hogy nem zavarja a be- és kitároló gépek működését.   A tárolt termények hőmérsékletének ellenőrzése az egyik legfontosabb feladat, mivel szinte minden károsodás hőmérséklet-emelkedésre vezethető vissza. A korszerűbb mérőműszereknél a hőmérséklet kijelzésén kívül azok rögzítése is megoldott.   Szárítás  A szárítási technológiák legfontosabb célja, hogy a termény nedvességtartalma lehetőség szerint homogén legyen. Ez azért lényeges, mert a kevert anyaghalmazok esetén az egyes terményrészek túlszáradnak, míg mások nedvesek maradnak, és ez a különbözőség a tárolás során minőségi károsodáshoz vezet.   Fontos, hogy a berendezések szárítási egyenletessége + 0,5%-on belül mozogjon. Fontos továbbá, hogy a szárítóközeg hőmérséklete ne haladja meg az egyes terményfajtákhoz előírt értéket, biztosítva ezáltal a nagyobb beltartalmi és mennyiségi (törtszem növekedés a további technológia lánc során) veszteségek elkerülését.   Szellőztetés   A szellőztető rendszerek alapvetően a tárolt termények állagmegóvásánál alkalmazhatók, de esetenként szellőztetéses szárításnál is használhatók, sőt speciális fertőtlenítési (rovarirtási) feladatokban is szerepük lehet. Az utóbbi esetben a szellőztetéssel mozgatott levegő „hordozó közeg”-ként szerepel.   A terménygázosítás hazánkban ma szinte kizárólag foszforhidrogénnel történik. Toronytárolók esetében a gázosítás betároláskor vagy áttároláskor a gázosító szer kézi adagolásával, illetve valamilyen adagolóberendezéssel történik. A szer kijuttatása a gabona tömegáramának megfelelően szabályozható, de ez a pontosság csak a gabona mennyiségéhez viszonyítva igaz, a gázfejlődés térbeli egyenletességét így már nem lehet befolyásolni. Ezt a hiányosságot küszöböli ki az az új gázosítási eljárás, melynek lényege, hogy a tárolt szemes terményeket nem kell a gázosítással egy időben átforgatni, mivel a létesítményekben a kifejlődött foszforhidrogén-gázt egy ventilátor, nyomott rendszerű zárt átszellőztetéssel cirkuláltatja.   Amit az átszellőztetési technológiától elvárunk:   1. a tárolók rendelkezzenek beépített szellőztető- és hőmérsékletmérő rendszerrel,   2. a szellőztetést végző ventilátor kapacitása 0,02–0,03 m/s névleges légsebesség mellett biztosítsa a 10–15 m3/m3 légcsereszámot,   3. a szellőztetés megfelelő ideig és a szükséges gyakorisággal történjen,   4. a szellőztető levegő eloszlása a csatornarendszerek kialakítását és a terményréteg halmazmagasságának egyenetlenségét is figyelembe véve közel egyenletes legyen,   5. a tárolt termények szellőztetése csak akkor induljon meg, ha a környezeti levegő hőmérséklete és relatív páratartalma ezt lehetővé teszi: a termény hőmérséklete mintegy 5 ˚C-kal meghaladja a levegő hőmérsékletét, és emellett a levegő relatív páratartalma alacsonyabb 70%-nál.   Kombájntól csak az adja el a gabonát, akinek muszáj, különösen most, hogy egy hónap alatt 15 ezer forintot esett a kukorica ára. A tárolással viszont csak akkor nyerünk, ha közben nem romlik a termény minősége. Most induló sorozatunk felvezető cikkében bemutatjuk a raktározási folyamat azon pontjait, ahol hibázni lehet, majd novembertől egyenként kibontjuk ezeket. Gabonatárolás lépésről lépésre – I. rész  A technológiai lánc főbb elemei a szemestermény mennyiségi és minőségi vizsgálata a tisztítás és szükség szerint a szárítás technológiája állagmegóvó szellőztetéses tárolás technológiája fertőtlenítési eljárás (ha szükséges)

Az adaptertől kezdve a rostákig hosszú utat tesz meg a kukoricaszem, és ennek minden pontján felléphetnek veszteségek. Legjobb, ha sorra vesszük és kiküszöböljük a hibalehetőségeket. 

Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!