Készült: 2011. november 24. csütörtök

Bár újabban„divat” a forgatás nélküli talajművelés, erre időről időre szükség van. A szántás költséges művelet, ezért fontos, hogy az ekéket pontosan állítsuk be. Íme a módszer és az ekék fajlagos ára.


Nedvesebb, kötött talajokon és csapadékos körülmények között nem helyettesíthető a szántás más talajműveléssel, mivel az átforgatott és átlazított talajréteg tud a leggyorsabban megszabadulni a nedvességétől. Az ilyen talajokon nem is munkálják el a szántást a gyorsabb kiszáradás érdekében.

 

Magyarországon a szántásos talajművelés hagyományai komolyak, de terjednek a lazításra és sekélyművelésre alapozott, forgatás nélküli, költségtakarékos talajművelési rendszerek is. Ezeknek főként az európai megoldásait alkalmazzák: három-négyévenként az eke és a szántás is szerepet kap a technológiában. Az eke funkciója és feladata az évezredek során nem igazán változott, ám műszaki megoldások és konstrukciók terén a fejlődés folyamatos.

 

Az ekék vontatásához szükséges traktormotor-teljesítményigény a szántás mélysége és az eke konstrukciója szerint változik. Középmély szántás esetén egyszerűbb konstrukcióknál 25–30 LE/ekefejjel kell kalkulálni, nagyobb fogásszélességnél pedig 30–40 LE/ekefej lehet a kalkuláció alapja.

 

Széles a kínálat az ekék hazai piacán: több mint 1400 típus és változat közül választhatnak a vásárlók. Az eketestek fogásszélessége 25 és 55 cm közötti, a változtatható fogásszélességű típusoknál egy ekén belül is 30 és 55 cm között lehet a fogásszélességet beállítani – általában 5 cm-es lépcsőkben. Az ekék árát egyrészt a származási ország, másrészt a műszaki megoldások határozzák meg. Az ágyekéket – egy ekefejre számolva – általában 300 ezer és 1 millió forint közötti fajlagos áron, a váltva forgató ekéket pedig 600 ezer és 1,9 millió forint közti fajlagos áron lehet elérni.

 

Ágyeke és váltva forgató eke

 

Szakmailag két nagy csoportot különböztetünk meg: az ágyekéket és a váltva forgató ekéket. Az előbbinél a vázhoz egy sorban rögzített eketestek végzik a szántást, a haladási irány szerint mindig ugyanazon oldalra fordítva a talajszelvényt. Ezekkel az ekékkel szét- vagy összeszántás valósítható meg a táblán, és mindig képződik osztó barázda. Emellett az ágyekék egyszerűbb felépítésűek és olcsóbbak is.

 

A váltva forgató ekék gerendelyén két – jobbos és balos – eketestsorozat található, és az ekével egyirányú, osztó barázda nélküli szántás valósítható meg. A táblavégi fordulóknál a gerendely 180 fokos átfordításával a jobbos és balos eketestek felcserélődnek, és az eke az előző fogás mellé fordul vissza. A fejlettebb szántáskultúrájú országokban jellemző a váltva forgató ekék túlsúlya.

 

Hazánkban vegyesen alkalmazzák az ágy- és a váltva forgató ekéket. Ez utóbbiak szántómunkája tetszetősebb, kisebb a fordulóidő-veszteségük. Ráadásul lejtőn szinte csak ezek használhatók (az állandó lejtőirányú forgatási igény miatt). Kedvező munkaminőségükkel és nagyobb területteljesítményükkel szemben áll a bonyolultabb, nehezebb konstrukció, a magasabb ár és üzemeltetési költség.

 

A viszonylag egyszerű konstrukciójú ekéknek több fontos szerkezeti egységük is van. A gerendelyhez kapcsolódnak a következők: munkavégző egységek, járó- és kiemelő, valamint szabályozó szerkezetek, továbbá függesztő állvány (vagy torony) és vonószerkezet. Váltva forgató ekéknél ehhez jön még a forgatómechanizmus, változtatható fogásszélességű ekéknél pedig a fogásszélesség-állító szerkezet.

 

Így dolgozik az eke

 

Az ekék munkavégző szervei az eketestek, az előhántók és a csoroszlyák. Az eketest – amely kihasítja, átforgatja és fellazítja a barázdaszeletet – az ekeszárból (függőleges tartóból) és az ekefejből épül fel. Ez utóbbinak nélkülözhetetlen részegységei az ekevas, az ekenád, a kormánylemez, a kormánylemeztoldat és a beforgatólemez. Ezek összehangolt munkája a szántás művelete. Az előhántó a talaj felső (5 cm-es) rétegének aláforgatásához, minden ekefej elé felszerelhető.

 

A csoroszlyák az előhántók előtt dolgozva függőlegesen vágják ki az átforgatásra kerülő barázdaszeletet. Jellemző a függesztő karon csapágyazott egyenes vagy csipkés élű, oldalt hornyolt tárcsa, amely képes a talajon lévő szármaradványok biztonságos átvágására is. A tárcsás csoroszlyák helyettesíthetők késes ekenáddal is, amely alulról vágja ki a barázdaszelet falát.

 

Az ekét a talajtípusoknak megfelelő kormánylemezzel kell megvásárolni. Az univerzális kormánylemez-típusok középkötött és kötött talajokon végeznek megfelelő munkát. Könnyű talajokra viszont a rövid univerzális típus a megfelelőbb. A csavart és nyújtott-csavart típusok pedig a nagyobb szármaradványok esetén váltak be. Az igen kötött talajokra a hegyes-csavart kormánylemez a jó választás. Nedves körülmények között és agyagos talajokon a réselt kormánylemezek ajánlhatók. A kormánylemezek megválasztására azért kell megfelelő figyelmet fordítani, mert nemcsak a munkavégzés minőségét határozzák meg, hanem a vontatási teljesítményigényt is befolyásolják.

 

Gyorsan kopó alkatrész az ekevas, és az ára is jelentős lehet, ezért célszerű erősített orros – vagy cserélhető orrbetétes – ekevasakat használni. Élettartamuk ugyanis kétszerese a hagyományosénak (300–400 ha helyett 600–800 ha). Szintén tovább tartanak a keményfémmel felrakott ekevasak is. Az oldaltartást biztosító ekenád esetén pedig a cserélhető kivitel jelenti a gazdaságosabb megoldást.

 

Fontos részegység az eketest-biztosító szerkezet: megakadályozza, hogy az eke a talajban lévő akadályba (kő- és szikladarab, fagyökér, tuskómaradék stb.) ütközve letörjön vagy deformálódjon. A legegyszerűbb a nyírószeges megoldás, amelynek elnyíródása után az eketest felhajlik. Visszaállítása új nyírószeg behelyezésével, illetve szereléssel jár. A korszerűbb konstrukcióknál félautomata vagy automata (nonstop) spirál- vagy laprugós, illetve hidraulikus munkahenger megtámasztású eketest-biztosításokat alkalmaznak. Ezek az akadály megszűnése után visszatérítik az eketestet alaphelyzetébe. Egyes típusoknál az eketalp-betegség (az eketalp alatti tömörréteg) megszüntetésére állítható mélységű lazító tüske is alkalmazható, így takarítva meg a külön munkamenetben végzett lazítást.

 

Ugyancsak fontos – a munka közbeni stabilitást és a munkamélységet befolyásoló – részegység a járószerkezet és a kiemelő berendezés. Az ekék járószerkezetét a tarlókerék (csak vontatott ekéknél), a barázdakerék és fakerék képezi. A barázdakerék az eke mellső részét hordozza és az eke vízszintbe állításánál, félig függesztett ekéknél a munkamélység szabályozásánál tölt be fontos szerepet. A barázdakerék hidraulikusan állítható. A fakerék az eke hátsó részének alátámasztására, illetve egyes ekéknél a munkamélység beállítására szolgál. A fakerék helyzetének beállítása a kihelyezett hidraulikus munkahengerrel történik.

 

Az eke traktorhoz képesti helyzetét és a vízszintbe állítást hidraulikusan működtetett mechanizmusok állítják és szabályozzák. A változtatható fogásszélességű ekéknél mechanikusan vagy hidraulikusan állítható be az eketestek fogásszélessége, általában 35–55 cm közt.

 

Az ekék hazai viszonyok között nélkülözhetetlen, kapcsolt tartozéka a szántáselmunkáló. Ez többnyire különböző kialakítású – aprító, egyengető és tömörítő – hengerből áll (gyűrűs, pálcás, Crosskill, spirál, trapéz, prizma stb.). Ritkábban pedig késes vagy rugós fogú boronából vagy simítóból épül fel. Feladata, hogy a szántással egy menetben elmunkálja és tömörítse a felszínt, bezárja a nedvességet a talajba, ezáltal csökkentse a nedvesség és a szén-dioxid kipárolgását. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy az ekéhez kapcsolt szántáselmunkálóval külön műveletet és munkamenetet lehet megtakarítani.

 

Hogyan állítsuk be?

1. Az ekét azért kell pontosan beállítani, hogy jól dolgozzon, ne kopjon túlzottan vagy rendellenesen, és hogy ne legyen indokolatlanul magas a dízelfelhasználás.

 

2. Kapcsolás. Az eke traktorra kapcsolásánál ügyeljünk arra, hogy a traktor hossztengelye és a függesztő szerkezet szimmetriavonala egybeessen. A hátsó függesztő karok alsó helyzetükben legalább 30 cm-rel mélyebbre nyúljanak, mint a talajra engedett eke függesztő tengelyének vonala. Csak így biztosítható a megfelelő munkamélység. Az alsó függesztő karoknak keresztirányban szabadon kell mozogniuk, önbeállónak kell lenniük.

 

3. Szintezés. Jó beállításnál az eke gerendelye párhuzamos a talaj felszínével. A hosszirányú szintezést elöl a traktor függesztő szerkezetének beállításával, hátul pedig a talajkerékkel lehet elvégezni. A keresztirányú szintezést az eke állítócsavarjaival vagy függesztő szerkezet csavarorsóival lehet elvégezni.

 

4. Fogás- és munkaszélesség. Első, hogy az eketestek osztástávolsága is egyenletes legyen, a gyári előírásoknak megfelelő. A fogásszélesség beállítását az első eketestnél, a csavarorsóval kell elvégezni. A munkaszélességet az eketestek száma és az első eketest fogásszélességének szorzata adja meg. Ez meg kell hogy feleljen a gyári előírásoknak. Ha szükséges, korrigáljunk a csavarorsóval.

 

5. Oldalra húzás. A beállításokkal el kell érni, hogy a traktor és az eke vontatási középpontja egy vonalba essen, és a traktor hátsó tengelyének szimmetriai középpontján haladjon át. Így az eke oldalra húzás nélkül fog dolgozni, és jól forgat.

 

6. Munkamélység. Mélységhatároló kerék nélküli, kisebb függesztett ekéknél a traktor függesztő berendezésével állítható a mélység. Mélységhatároló kerekekkel felszerelt ekéknél a kerék csavarorsós vagy hidraulikus módon állítható. A hátsó (fakerék) félig függesztett kivitelnél általában az eke kiemelésére és szállítási helyzetben annak vontatására is szolgál.

 

7. Hidraulikus függesztő-vezérlés. Kétféle szabályozással lehet találkozni. Az erőszabályozós rendszer az eke munkamélységének függvényében a vonóerő optimumára szabályoz. A másik megoldás egyszerre szabályozza a munkamélységet és a vonóerőt. A szabályozás lehetővé teszi, hogy az eke tömegének egy része a traktor tapadását növelje, és ezáltal a vontatási hatásfoka javuljon.

 

8. A munkaszélesség változtatása. Ennek értelme, hogy így változó talajellenállás mellett is optimálisan kihasználható a traktor vonóereje.

 

111103_VN_VibroCult_HA_2_178x132mm_300DPI_CMYK.tif
A szántást végző ekék konstrukciói és csoportosításuk

 

Megnevezés

 

Konstrukciós megoldások

 

Működési módok

 

Ágyekék vagy váltva forgató ekék

 

Traktorkapcsolat

 

Függesztett, félig függesztett, vontatott

 

Eketest típusa

 

Kormánylemezes – tárcsás

 

Kormánylemez típusa

 

Telt vagy réselt

 

  Univerzális, csavart, hegyes, nyújtott stb.

 

Eketest-biztosítások

 

Nyírócsavaros, félautomata spirálrugós, automata (nonstop) laprugós vagy hidraulikus

 

Ekevastípusok

 

Egyenes, orros, erősített orros, cserélhető orrbetétes, szeletelőkéses

 

Hosszabb élettartam

„Ez nem az a mezőgazdasági munka, amit egy fiatal, tapasztalatlan gépkezelőre rá lehet bízni! A szántás az egyik legmegterhelőbb feladat a traktor és az egyik legnagyobb odafigyelést igénylő munka a traktoros számára” – mondja a gyöngyöstarjáni Török Miklós, aki valóságos mezőgazdasági ezermester.

 

Minden a pontos beállításokon múlik. A kereszt- és hosszvízszintek, valamint a traktor hossztengelyének és az eke hossztengelyének együttállása, illetve ezek aránya határozza meg a szántás minőségét és az üzemanyag-felhasználást. Ha a traktorosnak nincs meg a kellő rálátása, tapasztalata, akkor jobban kophatnak, törhetnek a munkát végző alkatrészek, legrosszabb esetben a traktor is károsodhat a túlzott igénybevételtől.

 

Az ekevasak éle és a kötőelemek szilárdsága létfontosságú, ezért ezeket a munka megkezdése előtt mindig ellenőrizzük! – hangzik a tanács. Egy elkopott alkatrész igencsak megemeli az üzemanyag-fogyasztást, ezért ezeket időben cserélni kell, méghozzá márkaazonos alkatrészekre. Fontos, hogy a csere után 4-5 üzemóra elteltével ellenőrizzük és újrahúzzuk a kötőelemeket, különben könnyen a szántó közepén hagyhatjuk az új alkatrészt.

 

Minden ekének megvan a maga sajátossága, ezek figyelembevételével kell a beállításokat végrehajtani. Ki kell kérni a forgalmazók tanácsát, hogy adott típusú, kötöttségű földhöz milyen ekét ajánlanak.

 

Az őszi munkák befejeztével érdemes téli időszakra felkészíteni az ekét. A kopóalkatrészeket, illetve a kötőelemeket konzerváljuk, azaz hígabb, vízálló zsírral kenjük be. Így még a szabad ég alatt is károsodás nélkül tárolhatjuk munkaeszközeinket. Ez általában egyórás munka, de megéri, hiszen megnöveli ekevasunk élettartamát.

 

A szántás mélysége

 

Sekélyszántás

 

< 20 cm

 

Középmély szántás

 

21–26 cm

 

Mélyszántás

 

27–32 cm

 

Mélyítő szántás

 

33–45 cm

 

Mélyforgatás (rigolirozás)

 

46 cm <

 

Specializált ekék

A szántás szükségességét tekintve sem az eltelt évek, sem pedig az ország területe nem tekinthető homogénnek. A termőhelyi és természeti adottságok, az aktuális növénykultúrát figyelembe véve, egyaránt befolyásolhatják azt, hogy mikor melyik talajművelési módszer alkalmazása indokolt. A szántás folyamata akár több évben is kihagyható, de teljesen el nem hagyható.

 

A nagy múltra visszatekintő Gregoire Besson cég fejlesztéseivel arra törekszik, hogy kielégítse a vásárlók által támasztott igényeket. Folyamatosan teszteli a gépeket, és igyekszik azokat a technológiákat előtérbe helyezni, amelyek a szántás műveletét költséghatékonyabbá teszik – ilyen a réselt kormánylemez is. Emellett speciálisan az adott talajviszonyokhoz igazítják a gépeiket. Az Axiál Kft. minden esetben a magyar gazdák igényeinek figyelembe vételével ajánlja a Gregoire Besson cég által gyártott ekéket, hogy saját adottságaikhoz igazítva eredményesebben tudjanak dolgozni.

 

A traktor–eke kapcsolatok összehasonlítása

 

Megnevezés

 

Manőverező képesség

 

Mélységtartás

 

Adhéziónövelés

 

Traktor

 

stabilitása

 

Kezelői igény

 

Fajlagos

 

költségek

 

Függesztett

 

legjobb

 

gyengébb

 

legjobb

 

gyengébb

 

képzett

 

kisebb

 

Félig függesztett

 

 

 

 

 

közepes

 

közepes

 

Vontatott

 

gyengébb

 

legjobb

 

gyengébb

 

legjobb

 

képzetlen

 

legnagyobb

 

Az ekék hazai kínálatából

 

Gyártó/Márka

 

Típusok száma (db)

 

Eketestek száma (db)

 

Munkaszélesség (m)

 

Traktorigény (kW)

 

Fajlagos nettó ár (Ft/eketest)

 

I. Ágyekék

 

Akpil (Pl)

 

22

 

2–5

 

50–220

 

30–120

 

85–270

 

Galucho (P)

 

19

 

1–5

 

30–155

 

22–82

 

290–590

 

Gregorie Besson (P)

 

11

 

3–6

 

120–240

 

75–160

 

390–1500

 

Kuhn (F)

 

4

 

4–7

 

70–320

 

70–320

 

220–430

 

Kühne (H)

 

24

 

2–7

 

200–280

 

90–160

 

700–1000

 

Kverneland (N)

 

26

 

2–8

 

80–400

 

60–400

 

970–1140

 

Leko (H)

 

3

 

2–4

 

70–120

 

60–100

 

140–150

 

Lemken (D)

 

17

 

3–8

 

135–440

 

80–160

 

540–880

 

Överum (S)

 

8

 

2–4

 

70–175

 

60–150

 

350–400

 

Regent (A)

 

12

 

3–8

 

105–360

 

60–200

 

680–1180

 

Unia (PL)

 

48

 

2–7

 

70–350

 

70–180

 

150–310

 

Vogel-Noot (H)

 

120

 

2–8

 

60–400

 

40–175

 

260–680

 

II. Váltva forgató ekék

 

Akpil (Pl)

 

11

 

2–4

 

60–176

 

60–200

 

460–810

 

Galucho (P)

 

41

 

1–8

 

30–405

 

30–190

 

640–1880

 

Gassner (A)

 

88

 

3–8

 

132–400

 

66–205

 

1200–1940

 

Gregorie Besson (F)

 

48

 

2–10

 

70–400

 

60–230

 

920–1410

 

Kuhn (F)

 

115

 

3–12

 

120–540

 

66–360

 

880–1650

 

Kühne (H)

 

11

 

2–5

 

80–250

 

60–120

 

630–890

 

Kverneland (N)

 

86

 

2–10

 

80–450

 

45–250

 

1000–2100

 

Lemken (D)

 

140

 

2–12

 

100–660

 

60–320

 

1000–1810

 

Massey Ferguson (S)

 

28

 

3–7

 

135–315

 

80–175

 

1200–1700

 

Moro (I)

 

135

 

1–8

 

42–256

 

40–130

 

1200–1500

 

Nardi (I)

 

152

 

2–8

 

90–440

 

50–230

 

820–1870

 

Naud (F)

 

18

 

2–7

 

90–315

 

80–150

 

900–2010

 

Överum (S)

 

52

 

2–8

 

70–280

 

60–240

 

720–1310

 

Pöttinger (A)

 

125

 

2–9

 

66–486

 

30–270

 

800–2050

 

Rabe (D)

 

30

 

3–7

 

135–315

 

90–195

 

1200–1900

 

Regent (A)

 

96

 

2–8

 

60–360

 

60–215

 

1000–2430

 

Unia (PL)

 

58

 

2–7

 

70–280

 

50–160

 

480–720

 

Vogel-Noot (A)

 

206

 

2–9

 

60–432

 

50–240

 

630–1630

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!