Készült: 2011. szeptember 08. csütörtök

Egyre kevesebb istállótrágya keletkezik, holott a talajok humusztartalmának csökkenése miatt mind többre lenne igény. Ezt az értékes tápanyagot minél egyenletesebben és persze minél gyorsabban szeretnénk kijuttatni.


 

Megbecsült termék lett az istállótrágya. Egyre több gazdaság épített ki korszerű tárolókat, ahol a kijuttatások közötti időszakban veszteségmentesen tárolható az istállótrágya. Bár a hazai állattartási technológiákban nagyobb a hígtrágyás rendszerek aránya, szinte mindenütt keletkezik almos istállótrágya is. A hígtrágyák fázisbontása utáni szilárd fázis is ebbe a kategóriába sorolható, és a biogázüzemek kierjedt fermentléjéből kiszeparált szilárd komponens ugyancsak a szilárd szerves trágyás technológiák útját követi.

 

A kisebb állatlétszámú gazdaságok zöme almozásos technológiákat alkalmaz, ahol folyamatosan termelődik szilárd szerves trágya. Évente és országosan 4 millió tonna körüli istállótrágya tárolását és kijuttatását kell megoldani. A kiszórás során a legfontosabb az egyenletes kijuttatás és a gyors talajba dolgozás. A trágyázás az MgSzH által jóváhagyott kijuttatási tervhez kötött, amelynél a legfontosabb kritérium a „nitrát direktíva” előírásainak a betartása. (A talaj nitráttartalma nem haladhatja meg a hektáronkénti 170 kg-ot).

 

Kijuttatási technológiák

 

A szilárd szerves (istálló-) trágyák kijuttatási technológiájában két munkafázist különböztetnek meg: az egyik a trágya kiszállítása a területre, a másik annak egyenletes kijuttatása (szétterítése). Korábban a hazai nagyüzemekben elterjedten alkalmazták a szerves trágyák kétfázisú kijuttatását, amikor nagyteljesítményű oldalra szóró gépek (TG-7; TG-10) a területen csak a kijuttatást végezték és a trágyát billenőplatós teherautókkal (IFA-kkal) hordták rájuk. Ez hatékony és gyors kijuttatást tett lehetővé. Napjainkban ezzel a technológiával már csak elvétve lehet találkozni. (Elsősorban a billenőplatós terepjáró teherkocsik hiánya miatt.)

 

Jelenleg a szilárd szervestrágyázás technológiájában szinte kizárólag egyfázisú kijuttatási technológiák léteznek. Ilyenkor a kiszállítást ugyanaz a pótkocsis szerelvény – vagy tehergépkocsis felépítmény – végzi, amely a területen a kiszórási feladatot is megoldja. A szilárd szerves trágyák kijuttatására az alábbi technikai megoldásokat alkalmazzák:

 

1. lehordó szerkezetes szervestrágya-szóró pótkocsik

 

2. univerzális lehordó szerkezetes pótkocsik szervestrágya-szóró adapterrel

 

3. cserefelépítményes pótkocsik szervestrágya-szóró felépítménnyel

 

4. tehergépkocsik vagy magajáró alvázak cserefelépítményes (ritkábban ráépített) szervestrágya-szóró felépítménnyel

 

Az előzőek alapján szervestrágya-szóró berendezés traktorvontatású pótkocsik vagy magajáró alvázak (tehergépkocsik) ráépített vagy cserélhető felépítményeként látja el funkcióját. A túlnyomó többség ún. hátulszórós kivitel (pótkocsi hátfalára telepített szórószerkezettel terítő), ritkábban találkozni oldalszóró megoldásokkal.

 

Ez utóbbiak a kevésbé szalmás, nagyobb nedvességtartalmú, apró szemcsés trágyák kijuttatására használhatók. Két típusuk ismert. Az egyik oldalt nyitott, hengeres tartállyal rendelkezik, és a tartály tengelyében átfutó dobon elhelyezett, láncos kalapácsok aprítják és röpítik szét a tartály nyílásán át a trágyát. Baromfitrágyák, besűrített hígtrágyák terítésére használják.

 

A másik típus V-keresztmetszetű tartállyal rendelkezik, amelyben átmenőcsiga hordja rá a tartály elejére épített, dobólapátos ventilátorra az aprószemcsés trágyát. A dobóventilátor viszonylag nagy távolságra röpítve végzi a szórást. Ezen berendezések előnye az egyszerű felépítés, a nagyobb nedvességtartalmú trágyák kijuttathatósága. Keresztirányú szórásegyenletességük azonban kedvezőtlen.

 

Adagolóberendezések

 

Az igen elterjedt hátulszóró berendezések két fontos funkcionális egységét különböztetik meg. Az egyik az adagolóberendezés, ez juttatja el a trágyát a szórószerkezetre. Többféle konstrukciós megoldása lehet, a legelterjedtebbek:

 

  • láncos-kaparóléces lehordószerkezet, kilincsműves vagy hidrosztatikus meghajtással,
  • lánccal és hidromotorral, vagy hidraulikus munkahengerrel mozgatott letolólap (pajzs).

 

A berendezés működésének fontos követelménye, hogy a letolás sebessége – ezáltal az ürítési idő és a hektáronként kijuttatott trágya mennyisége – 1–10 fokozatban vagy fokozatmentesen állítható legyen, és alkalmas legyen 20–160 t/ha trágya kijuttatására. Beállítása kilincsműves (mechanikus) hajtás esetén a forgattyús hajtómű hajtókarhosszának változtatásával történik. Hidraulikus működtetés esetén pedig az olaj áramlásának szabályozásával (szabályozó szelepen keresztül) állítható.

 

Az adagolóberendezés előtolását össze kell hangolni a munkasebességgel, ugyanis csak ebben az esetben biztosítható a területegységre beállított állandó mennyiség kijuttatása. Ehhez különböző beállítási táblázatok és szinkronizáló berendezések találhatók a gépeken.

 

Szórószerkezetek

 

Szervestrágya-kijuttató pótkocsik, felépítmények másik funkcionális egysége a szórószerkezet, amelynek feladata a kocsiszekrényben összeállt szalmás istállótrágya bontása, aprítása, egyenletes szétterítése. A legismertebb megoldások:

 

  • vízszintes dobokból felépülő, jobbos-balos csigalevelekből és rájuk hegesztett tépőfogakból, vagy sakktáblaszerűen elhelyezett tépőfogakat tartalmazó dobokból kialakított szórószerkezet,
  • függőleges (2-4 db) dobokból felépülő, csigavonalban felhelyezett, tépőfogas vagy sakktáblaszerűen kialakított fogakból kialakított szórószerkezet,
  • kombinált szórószerkezet (vízszintes vagy függőleges bontóhengerekből és röpítőtárcsás terítő berendezésből épül fel).

 

A háromféle műszaki kivitel a szórás munkaszélességében, a szórás egyenletességében és a kijuttatás területteljesítményében jelentős különbségeket mutat. A vízszintes szóróberendezésekkel felszerelt kijuttató munkaszélessége a legkisebb (2,4–3,2 m), keresztirányú szórásegyenlőtlensége a legkedvezőbb (VE = 20 százalék, vagy az alatti). Gyakorlatilag a szórókocsi szélességében teríti hátrafelé a trágyát. Kismértékben növelhető a munkaszélesség jobbos-balos csigás felépítésű szóródobokkal, amely oldalra hordó képességgel is rendelkeznek. A két azonos forgásirányú dobból felépülő szórószerkezet felső dobja a bontó-aprító dob, az alsó a terítő dob. Az aprítás a két dob közötti ellentétes irányú kerületi sebesség hatására alakul ki.

 

A függőleges dobokból felépülő szórószerkezet 6–10 méter szórásszélességgel és ezen belül 5–7 méter munkaszélességgel dolgoznak, rosszabb szórásminőség mellett. Szórásegyenlőtlensége (VE) 25–30 százalék közt változik. A szórásminőséget próbálják javítani a szóródobok alsó végére felhegesztett szórótárcsákkal, amelyek a lehulló trágyarészeket terítik el. Ezek a terítő berendezések a legelterjedtebbek a szervestrágya-szóró kocsikon.

 

Egyre inkább terjednek a kombinált szórószerkezetek, amikor vízszintes vagy függőleges dobokkal kombinálják a röpítőtárcsás terítőberendezést. Ezeknél a dobok funkciója a trágya bontása, aprítása és szórótárcsákra adagolása, a terítést röpítőtárcsák végzik. Ezek a legnagyobb teljesítményű és munkaszélességű konstrukciók. Munkaszélességük 12 és 16 méter között alakul, V = 20–30%-os szórásegyenlőtlenség mellett.

 

Agrotechnikailag a szervestrágya-szóró pótkocsiktól VE = 25 százalékos keresztirányú szórásegyenlőtlenséget várunk el, amely azonban függ a trágya összetételétől. Napjainkban már a bálázók is aprítanak, és az almozást is bálabontó-aprító gépekkel végzik, így az istállótrágyák szórhatósága is javul.

 

A szervestrágya-szóró pótkocsik egy-, két- (tandem) és háromtengelyes (tridem) kivitelben készülnek. A magajáróknál a három-, négy-, öt- és hatkerekes megoldások, a tehergépkocsiknál két- vagy háromtengelyes változatok kerülnek alkalmazásra, a teherbírástól függően. Általában tengelyenként 10 tonna terhelésig alakulhat a trágyaszórók össztömege (saját és hasznos tömege). A pótkocsik és magajárók talajterhelését szélesebb (ballonos) kerekekkel igyekeznek csökkenteni, így a vontatási teljesítményigény is csökkenthető.

 

Milyen traktor húzza?

 

A trágyaszóró pótkocsik üzemeltetéséhez 7-8 tonna teherbírásig 60–80 kW (80–110 LE) motorteljesítményű traktorok szükségesek, a 10–14 tonna teherbírásúak már 100–130 kW-os (136–178 LE) traktorok. A 15–20 tonna közöttiek pedig 150–190 kW (210–260 LE) motorteljesítményű traktorokat igényelnek. Az összes teljesítményigény 17-18 százaléka a vontatáshoz, 18-20 százaléka a lehordó szerkezet működtetéséhez, 59-60 százaléka a szórószerkezet hajtásához szükséges.
A maradék a traktor önvontatási teljesítményigénye.

 

Fliegl ASW: akár 40 tonna teherbírás

 

A szilárd szerves trágyaszórók

 

főbb konstrukciós megoldásai

 

Jellemzők

 

Megoldások

 

Erőgépkapcsolat, működtetés

 

– vontatott pótkocsis vagy cserefelépítményes pótkocsi

 

– magajáró vagy tehergépkocsis felépítményes kialakítások

 

Járószerkezet és futómű megoldások

 

– egy-, két-, háromtengelyes, tandem tridem és quatro megoldások

 

Lehordó szerkezet, adagoló
berendezések

 

– láncos-kaparóléces, kilincsműves, hidromotoros

 

– láncos-letolólapos, hidromotoros

 

– hidraulikus letolólapos, munkahengeres

 

Szórószerkezet kialakítások

 

– vízszintes dobos, csigás és fogas

 

– függőleges dobos, csigás és fogas

 

– kombinált, dobos-röpítőtárcsás

 

Szerves trágyaszóró pótkocsik magyarországi választékából

 

Gyártó/Márka

 

Típus(ok)

 

Teherbírás (t)

 

Szóró szerkezet

 

kialakítása

 

Fajlagos nettó ár (Ft/t)

 

Megjegyzések

 

ABRZEG (PL)

 

RT, Tytan

 

3–22

 

vízszintes v. függőleges

 

340–430

 

terítőtárcsa tandem

 

AGROFER (I)

 

AFO, FUN, NS

 

2–9

 

vízszintes v. függőleges

 

520–1500

 

egytengelyes

 

ANNABURGER (D)

 

HTS

 

6–25

 

függőleges

 

990–1300

 

tandem, tridem

 

ANNOVI (I)

 

A, RS

 

2–15

 

vízszintes v. függőleges

 

520–890

 

egytengelyes tandem

 

BIRI (D)

 

Europa

 

Quatro

 

Standard

 

Uni-Trans

 

4–13

 

vízszintes v. függőleges

 

770–1800

 

terítőtárcsa egytengelyes tandem

 

FARMTECH (SLO)

 

MegaFex

 

MiniFex

 

Superfex

 

3–13

 

vízszintes v. függőleges

 

730–1280

 

egytengelyes tandem

 

FERRO-FLEX (H)

 

Hunor FF 16 T

 

12–16

 

függőleges

 

380–500

 

cserefelépítményes tandem

 

FLIEGL (D)

 

ADS

 

8–10

 

függőleges

 

1000–1100

 

egytengelyes

 

FLIEGL (D)

 

ASW

 

11–40

 

függőleges

 

750–1150

 

ndem, tridem, quattro

 

GALUCHO (P)

 

SFV-T

 

3–6

 

függőleges

 

740–950

 

egytengelyes

 

JEANTIL (F)

 

Epan-EVR

 

6–15

 

függőleges

 

760–960

 

egytengelyes

 

JF (DK)

 

AV, ST

 

4–12

 

vízszintes v. függőleges

 

380–620

 

tandem

 

KEENAN (JRL)

 

Orbital

 

12–18

 

függőleges

 

680–800

 

tandem

 

KIRCHNER (A)

 

T

 

4–20

 

vízszintes v. függőleges

 

430–780

 

egytengelyes tandem

 

RUR (CZ)

 

55-60

 

5-6

 

vízszintes

 

420–500

 

egytengelyes

 

SÍP (SLO)

 

Orion

 

3–9

 

vízszintes v. függőleges

 

380–470

 

egytengelyes

 

SIPMA/PRONAR (PL)

 

Tornadó

 

Herkules

 

8–12

 

függőleges

 

360–430

 

tandem

 

STRAUTMANN (D)

 

VS

 

10–20

 

függőleges

 

1140–1240

 

terítőtárcsa tandem

 

SOKORO (H)

 

STK-E

 

5–6

 

vízszintes

 

300–360

 

egytengelyes

 

TEBBE (D)

 

DS, HS

 

6–22

 

függőleges

 

120–1360

 

tandem

 

Széles kerékkel!

Magyarországon a nagytáblás felhasználásra alkalmasabb a 20 tonna össztömegű, vagy annál nagyobb trágyaszóró pótkocsi. Sokan megijednek egy ekkora pótkocsik vontatásának és üzemelésének költségétől, pedig ha megfelelően választjuk meg az eszközt és annak felszereltségét, akkor ezt minimálisra csökkenthetjük. A Fliegl hidraulikus letoló rendszerét például már az összes teljesítményigény 2-4%-ával is működtetni lehet.

 

Talán ennél is fontosabb a helyes gumiabroncs-választás. Válasszunk minél szélesebb és nagyobb átmérőjű gumiabroncsot eszközünkre. A Fliegl kínálatában akár 80 cm széles és 30,5 colos felniátmérőjű abroncsot is találni. És hogy ez miért fontos? Mert csökken a vonóerő, kisebb lesz a talajterhelés, kevesebb az üzemanyag-felhasználás, vagyis sokkal gazdaságosabban kivitelezhető a művelet.

 

 

Derítőiszap szórása

 

Kezdő szakemberként még én is találkoztam TG-10-es, függőleges vagy vízszintes tengelyű szórókkal. Robbantással is dolgoztunk, meg is bánták a falu széli ablakok. Napjainkban ezt a módszert el kell felejteni. A trágyát, komposztot esetleg mésziszapot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő mennyiségben, egyenletesen kell elteríteni, jó termést csak így lehet elérni.

 

A németországi Annaburger cég a jól ismert T 088-as gépeket korszerűsítve alakította ki a HTS univerzális szórókocsi sorozatot. A hidraulikusan meghajtott, láncos lehordószerkezet előre és hátra is járatható fokozatmentesen, a kijuttatott mennyisége precízen beállítható. A vízszintes tengelyű tépőhengerek a nagyobb csomókat felaprítják, és egy hátfalnak dobják, az onnan lehulló anyagot röpítőtárcsák terítik szét, rendkívül egyenletes szórásképet biztosítva. Jó beállítással akár 16-18 méteres munkaszélesség is elérhető, ezáltal a taposási kár jelentősen csökkenthető.

 

Ezeket a gépeket véleményem szerint szórásra kell használni, a trágya szállítását nagyobb teljesítményű, gyorsabb szállítóeszközökkel kell megoldani.

 

 

Precízen terítsük!

1. Javítják a talajok fizikai és kémiai tulajdonságait.

 

2. Elősegítik a jó talajszerkezet kialakulását, megőrzését.

 

3. Élénkítik a mikrobiológiai tevékenységet a talajban.

 

4. Gazdagítják a talaj humusztartalmát.

 

5. Javítják a talajok mikroflóráját.

 

A szilárd szerves trágyák előnyei

Mit tudjon a szervestrágya-szóró?

• Hatékonyan, nagy teljesítménnyel, környezetszennyezés nélkül végezze a kiszállítást a tárolótól a földterületig.

 

• Megfelelően bontsa, aprítsa és egyenletesen adagolja a szórószerkezetre a raktérben kiszállított istállótrágyát.

 

• A szórószerkezet egyenletesen terítse el a szerves trágyát kedvező keresztirányú és hosszirányú szórásegyenlőtlenségi mutatók mellett.

 

• A beállított hektáronkénti mennyiséget (t/ha) a szervestrágya-szóró a munkasebességtől függetlenül, útarányosan képes legyen tartani.

 

• Minimális talajtaposás és alacsony energiafelhasználás mellett nagy területteljesítménnyel végezze a kiszórást.

 

• Közút igénybevétele esetén feleljen meg a járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági előírásoknak (méretek, fék, lámpák, leereszthető hátsó takaró fal stb.).

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!