Készült: 2011. július 21. csütörtök

A tarlóművelésre legelterjedtebben alkalmazott gépek a tárcsás boronák és újabban a szántóföldi kultivátorok (grubberek), azoknak is a nehezebb változatai. Európában újabban a rövid (kompakt) tárcsák kezdenek teret hódítani. A tengerentúlon pedig a tárcsás talajművelők és kultivátoros megoldások egyaránt használatosak.


 

Ha rosszkor, nem jó nedvességi állapotokban, nem megfelelő eszközökkel, helytelen szokásokra alapozva végezzük el a talajművelést, akkor ez a talaj gyors kiszáradását vagy belvizes foltok megjelenését is okozhatja. Ha a rossz talajműveléshez gyenge tápanyag-ellátottság is társul, akkor ráadásul felerősödnek a kedvezőtlen klimatikus hatások következményei. A jó gazda viszont mindig ügyel a kedvező talajszerkezet és talajélet megőrzésére.

 

Nehéz tárcsás borona

 

Közös jellemzője a tárcsás talajművelőknek, hogy művelőelemeik acélból készült – különböző átmérőjű és élkiképzésű – gömbsüveg alakú vagy kúpos tárcsák, amelyek a kereteken a talaj által meghajtva szabadon elforoghatnak. A haladási iránnyal szöget bezáró tárcsalevelek aprítják és porhanyítják a talajrészeket, és bekeverik a szármaradványokat a művelt rétegbe.

 

Egyszerű felépítésük, könnyű kezelhetőségük, nagy területteljesítményük miatt elterjedten alkalmazzák tarlóhántásra. Használatukkal szemben gyakori kifogás, hogy túlzottan porosítják a talajt, és káros tömörítő hatást fejtenek ki a művelt réteg határán (tárcsatalp).

 

A sokféle tárcsás talajművelők (egyirányú tárcsák, X és V elrendezésű tárcsás boronák, szántást kiváltó szupernehéz tárcsák, rövid vagy kompakt tárcsák stb.) közül tarlóhántásra legmegfelelőbbek a kétsoros, V elrendezésű művelőtagokból felépülő, nehéz tárcsás boronák. Ezek 600-700 mm átmérő közötti tárcsalevelekből épülnek fel, és az egy tárcsalevélre jutó terhelés (fajlagos géptömeg) 60 és 100 kg közötti. Ezek a paraméterek azért fontosak, hogy a tárcsa képes legyen a beállított mélységben (17–20 cm) a talajba hatolni és átvágni a tarlómaradványokat.

 

Megfelelő behúzóhatás mellett a tárcsának kereszt- és hosszirányban is tartania kell a beállított mélységet. Csipkézettségtől mentesen, egyenletes felszínt kialakítva kell átforgatnia és porhanyítania a talajréteget, miközben bekeveri a szármaradványokat. Fontos, hogy eltömődés-mentesen dolgozzon. A tárcsalevelek osztástávolsága a művelési mélységgel áll arányban. Ez a gépeknél fix érték, ennek köszönhetően a tárcsa elhaladása után műveletlen sávok nem maradnak vissza, illetve a barázdafenék csipkézettsége soha sem éri el a talajfelszínét.

 

A nehéz tárcsás boronák munkaszélessége általában 3 és 7 m közötti. A kisebb munkaszélességűek függesztett változatban, merevkeretes kivitelben, a nagyobbak félig függesztett vagy vontatott kivitelben, osztott, illetve csuklós és hidraulikusan összecsukható kerettel készülnek.

 

A nehéz tárcsás boronák beállításánál a legfontosabb feladatok közé tartoznak a következők: a kereszt- és hosszirányú vízszintbe állítás, a mélységszabályozás és a tárcsatagok haladási iránnyal bezárt szögének (10–25 fok) beállítása. A vontatási szög növelésével fokozódik a tárcsás boronák forgató, keverő- és porhanyító hatása. Csökkentésével a hatás ellentétes – és a barázdafenék csipkézettsége is erősödik.

 

Agrotechnikailag tökéletesebb munkát végeznek a középmély lazítóval felszerelt nehéz tárcsás boronák. Ezek egy menetben elvégzik a talaj mélyebb rétegeinek (35–45 cm) átlazítását és a felső, 15–20 cm-es talajréteg aprítását és keverését. Így teljesen kizárható a tárcsatalp kialakulása. A lazítókéseket általában a két tárcsatag közötti térben helyezik el, tehát kedvező a gépek behúzó hatása és felszínalakító munkája is.

 

A nehéz tárcsás boronák után kapcsolt hengerrel egy menetben le is kell zárni a művelt talaj felszínét, így minimalizálható a vízveszteség. Kapcsolt henger nélkül nem szabad tárcsával dolgozni! A nehéz tárcsás boronák 5–10 km/h sebességtartományban végeznek jó munkát. A sebesség növelésével a vonóerőigény növekszik és a munkamélység csökkenhet.

 

Kompakt tárcsák

 

A kompakt tárcsák jól művelhető talajokon szintén alkalmazhatók tarlóhántásra és a tarló ápolására. Ezek a tárcsás talajművelők a vontatási irányra merőlegesen, két sorban elhelyezett tárcsatagokból épülnek fel – és azon belül külön-külön (egyenként vagy kettesével) csapágyazott és szögállítású tárcsalevelekből. A konstrukció megjelenését a nagyobb vontatási sebesség lehetősége (gyorstárcsák) indokolta, továbbá a mulcsművelési technológiák igénye (a szármaradványok 25–30 százalékát a felszínen célszerű hagyni) és a kombinált gépkialakítások (magágykészítő és vető).

 

Ezek a kompakt tárcsák kíméletesen törik fel a tarlót, sekélyebb mélységben (8–12 cm) dolgoznak, inkább aprítanak és kisebb mértékben kevernek, mint a hagyományos tárcsás művelők. A mulcstechnológiák igényei szerint szinte kizárólag csak csipkés tárcsaleveleket alkalmaznak rajtuk. A tárcsatartók lehetnek merev vagy rugózott kialakításúak, illetve rugós megtámasztásúak. A merev tartók is gyakran rugalmas elem (gumiágy) közbeiktatásával vannak felfogva a gerendelyre. Ezáltal kisebb talajellenállással dolgoznak, és jobb az akadályelnyelő képességük.

 

A rövid tárcsák mögött is mindig talajlezáró hengerek dolgoznak, az elejükre pedig mulcsrendező egyengető lapokat, fésűket is elhelyeznek. Kompakt tárcsákat is építenek lazítós kivitelben, amikor a két tárcsasor közé két sorban lazítókapákat helyeznek el. Ezekkel egy menetben oldható meg a mélyebb rétegek és a felszín művelése. A kompakt tárcsákat 12–14 méteres munkaszélességben is gyártják kisebb tömegük és vonóerőigényük miatt.

 

Az ásóboronák kevésbé elterjedt talajművelő eszközök. Európában önálló talajművelő eszközként – Magyarországon kívül – Finnországban (ahonnét a konstrukció származik) és Olaszországban lehet még vele találkozni.

 

Ásóboronák

 

Hasonló felépítésűek az ásóboronák, mint a tárcsás boronák, csak a művelőelemeik nem tárcsák, hanem a végükön és a forgásirányba eső élükön kiélezett, csillag alakú, talajhajtású kések.

 

Jó szerkezetű, könnyen művelhető talajokon jó aprítás és keverés mellett dolgoznak, és nem porosítják annyira a talajt, mint a tárcsák. Munkasebességük is nagyobb lehet a tárcsákénál. Több tagból állnak, osztott kerettel rendelkeznek, szállításkor a nagyobb munkaszélességű változatok hidraulikusan összecsukhatók. Az ásóboronák után is elkerülhetetlen a kapcsolt hengerek alkalmazása.

 

Szántóföldi kultivátorok

 

Napjainkban az agronómiai szakértők és technológusok szerint a tarlóhántás legkorszerűbb eszköze a szántóföldi nehézkultivátor, amelynek mulcskezelése is kiváló, ezért „mulcskultivátornak” is nevezik. Sokféle kialakítású kultivátorkapákkal szélesebb mélységtartományban (5–35 cm) képes dolgozni, mint a tárcsás talajművelő, jobban lazít, kisebb mértékben aprít és keveri a talajt, és nem porosít. A talajélet szempontjából jobb struktúrát hoz létre, mint a tárcsák.

 

A szántóföldi nehézkultivátorokat a keret kialakítása és a kapák elrendezése alapján csoportosítják, amelyek egyben munkaszélességi kategóriákat is alkotnak.
A kétgerendelyes, két sorban elhelyezett, 6–13 kapákból felépülő kultivátorok 2,5–6 m munkaszélességgel, általában függesztett kivitelben készülnek.

 

A háromgerendelyes, három sorban elhelyezett, 9–16 kapából felépített kultivátorokat 3–6 m munkaszélességgel, függesztett vagy féligfüggesztett kivitelben gyártják. A négygerendelyes, négy sorban elhelyezett, 12–28 kapával rendelkező kultivátorokat 3–8 m munkaszélességgel készítik, a kisebb munkaszélességűeket függesztett vagy félig függesztett, a nagyobbakat pedig jellemzően vontatott kivitelben.

 

A kapasorok számával arányosan javul a kultivátorok lazító és keverő hatása. A szántóföldi kultivátorok keretmagasságát és kapaosztását úgy alakítják ki, hogy minél nagyobb átömlési keresztmetszettel rendelkezzenek, azaz ne tömődjenek el munka közben. A keret alatti szabadmagasság általában 80–85 cm körüli, a kapák közötti osztástávolság pedig 70–80 cm közötti. A kapaszárakat egyenes vagy ívelt (hajlított) kivitelben alkalmazzák. A kapák talajban futó része lándzsa, szív, lúdtalp és szárnyas kivitelű, valamint ezek változatai lehetnek.

 

A szárnyas megoldások jobban lazítanak, a véső- vagy lándzsahegyű kapák keverő munkája kedvezőbb. A mulcs kezelésére speciális keverőhatású, eltömődésre kevésbé érzékeny kapákat (Multimix, Terra Grip, ClipOn, 3D, MultiQuick stb.) is ajánlanak. A legtöbb kultivátorkapánál a talajba futó kaparészek takarékossági okokból fordíthatók vagy cserélhetők. A merev kapaszárak nyírószeges biztosítással kapcsolódnak kerethez, de gyakran alkalmazzák a csavart rugóban végződő vagy spirál rugós, valamint hidropneumatikus megtámasztású kapaszár–keret kapcsolatot is. Ez utóbbiak a talajellenállás hatására rezgésben tartják a kapát, ezáltal csökkentik az ellenállást és vonóerőigényt. A rugós kapcsolatok „non-stop” kapabiztosításként is működnek: akadályba ütközve megvédik a kapát a töréstől.

 

A kultivátorkapák rendszerint egyenetlen talajfelszínt hagynak hátra, ezért az utánuk következő húzásban különböző élkiképzésű egyengető tárcsákat helyeznek el, amelyeknél a szögállás és művelési mélység is állítható. A kultivátorokat mindig kapcsolt hengerrel használják, amely lezárja a talaj felszínét.

 

Általában többféle (pálcás, rudas, bordás, spirál, késes, gyűrűs, mélytömörítő, kroskill és gumipalástú stb.) henger közül lehet választani. A hengerválasztást a talajállapot (nedves vagy száraz), a talajfelszín rögössége vagy a felszínen maradt mulcs mennyisége, valamint az erózió elleni védekezés határozza meg.

 

Nedves talajon a gumihengerek, míg szárazabb, rögösebb talajokon a nehezebb (rögtörő, gyűrűs) hengerek hatásosak, szél- és vízerózió ellen pedig a spirál- és szögeshengerek jók. Nagyobb mulcsborítás esetén tarajos vagy ékgyűrűs (Terrapak) változat használata indokolt. A legtöbb hengermegoldás átmérője 500 és 800 cm közé esik.

 

Nagy tömegű mulcs elegyengetésére és rendezésére a gabonatarlón egyengető fésűket vagy lapokat helyeznek el a kultivátor elején. Kukoricatarlóra száraprító tárcsákat ajánlanak a keret elejére, a kapák elé.

 

A szántóföldi kultivátorok beállításánál is az egyik legfontosabb feladat a keret szintbe állítása, amely függesztett és félig függesztett gépeknél a traktor függesztő berendezésén, illetve a talajlezáró hengersoron keresztül történik. Vontatott és nagyobb munkaszélességű gépeken elöl talajkerekeket is elhelyeznek a szintbe állítás és a mélységszabályozás pontossága érdekében. A szintbeállítás után következő lépés a munkamélység beállítása a kapáknál és az egyengető tárcsáknál.

 

Cserélhető szárnyas kultivátorkapa

 

1. Vágja át a visszamaradt növényi gyökereket, aprítsa fel a talaj felső rétegét, és keverje be abba a gyökér és szármaradványok 60-70%-át.

 

2. Szüntesse meg a talaj kapillaritását, számottevően csökkentse a vízveszteséget, járuljon hozzá a talaj levegőellátásához, hőháztartásának javításához, a talaj biológiai életének fokozásához.

 

3. Kerülje el a talajban a nemkívánatos zárórétegek (tárcsalap) kialakulását, művelőelem kombinációja tegye lehetővé a különböző mélységű művelés megvalósítását.

 

4. Segítse elő az árvakelés és a gyommagvak csírázását, amelyek a tarlóápolás következő munkafázisában kerülnek bedolgozásra, ezáltal csökkenthető a terület gyomterhelése.

 

5. Mérsékelje a megművelt tarlón a víz- és szélerózió kedvezőtlen hatásait.

 

6. Ráépített adapterekkel tápanyag-visszapótlásra, másodvetésű növények (vagy szükség esetén a fővetések, pl. repce) szórva vetésére is alkalmazható legyen.

 

Mit várunk a tarlóművelés gépeitől?

Az egy kapára vonatkoztatott vontatási teljesítményigény:

 

• kétgerendelyes kultivátoroknál (két soros kapaelhelyezés esetén): 16–19 LE/művelőelem,

 

• háromgerendelyes kultivátoroknál (háromsor kapa esetén): 13–15 LE/művelőelem,

 

• négygerendelyes kultivátoroknál (négy kapasor esetén): 10–12 LE/művelőelem.

 

A kultivátorok munkaszélességére vetített vontatási teljesítményigény:

 

• kétgerendelyes kultivátoroknál: 35–40 LE/méter,

 

• háromgerendelyes kultivátoroknál: 40–45 LE/méter,

 

• négygerendelyes kultivátoroknál: 45–50 LE/méter.

 

A tárcsás boronák osztályozása

 

Műszaki jellemzők

 

Mértékegység

 

Könnyű

 

Középnehéz

 

Nehéz

 

Szupernehéz

 

A tárcsalevelek fajlagos terhelése

 

kg/db

 

max. 30

 

max. 60

 

max. 100

 

100–150

 

A tárcsalevelek átmérője

 

mm

 

max. 530

 

max. 600

 

max. 670

 

700–1000

 

A tárcsalevelek osztása

 

mm

 

max. 180

 

max. 230

 

max. 300

 

300–350

 

A tárcsás boronák munkamélysége

 

cm

 

6–12

 

12–16

 

16–20

 

20–30

 

Tarlóművelő gépek hazai kínálatából

 

Gyártó/márka

 

Típus(ok)

 

Munkaszélesség (m)

 

Művelőelem(ek), kombinációk

 

Fajlagos ár

 

(m/Ft)

 

1. Rövid vagy kompakt tárcsák

 

Amazone (D)

 

Farmer (CZ)

 

Kuhn (F)

 

Kverneland (F)

 

Pöttinger (A)

 

Väderstad (S)

 

Unia (PL)

 

Vertikum (H)

 

Vogel & Noot (A)

 

Catros

 

Discomat

 

Optimer

 

DSA

 

TerraDisc

 

Ares, Mars

 

Carrier

 

VT

 

TerraDisc

 

3,0–7,5

 

6,0–7,8

 

3,0–6,0

 

3,0–6,0

 

3,0–6,0

 

3,0–6,0

 

3,0–12,5

 

3,0–5,2

 

2,5–6,0

 

kétsoros csipkés tárcsa + henger

 

kétsoros csipkés tárcsa + gumihenger

 

kétsoros csipkés tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

kétsoros tárcsa + henger

 

1100–1727

 

920–1080

 

1020–1280

 

1380–1450

 

1230–1560

 

720–990

 

1250–1710

 

680–1010

 

1220–1590

 

2. Nehéz tárcsás boronák

 

Busa (H)

 

Dal-Bo (DK)

 

Framest (H)

 

Gregoire Besson (F)

 

Helti bt. (H)

 

John Deere (USA)

 

Kuhn (F)

 

Kühne (H)

 

Kverneland (F)

 

Lemken (D)

 

Leták (H)

 

Metawolf (H)

 

Omikron (H)

 

Rabe (D)

 

Rau (F)

 

Simba (GB)

 

Strom (CZ)

 

Vogel & Noot (A)

 

Kontrol N,JN

 

AXR

 

FRADISC

 

DXR VD

 

Helti VNT

 

Disk Ripper

 

Discover HVA

 

770/3

 

DVN,DVB

 

GIGANT

 

Leko,NV

 

GMW,NVTB

 

OMVT,NV

 

Königsadler

 

Galaxy

 

X-Press, Solo

 

Classic,Mega

 

Master Disc XRS

 

3,0–6,2

 

4,0–6,0

 

3,0–6,0

 

4,0–7,0

 

2,8–5,6

 

3,8–6,9

 

3,0–3,0

 

3,0–7,2

 

3,0–4,9

 

8,0–14,0

 

3,2–6,0

 

2,8–6,2

 

2,6–5,2

 

3,0–6,0

 

6,3–8,1

 

3,2–8,0

 

3,0–7,0

 

3,6–7,0

 

V-elrendezés, 670-es tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárca + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, hidraul. szögállítás

 

V-elrendezés, lazítás tárcsa

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

V-elrendezés, csipkés tárcsa + henger

 

760–880

 

1370–1590

 

1540–1760

 

1540–2530

 

360–620

 

1920–4480

 

1280–1520

 

940–1120

 

1050–1340

 

1770–1890

 

306–372

 

350–1090

 

346–520

 

2190–2270

 

2070–2340

 

1390–4100

 

1900–3670

 

1160–1780

 

3. Nehéz ásóboronák

 

Leták (H)

 

Omikron (H)

 

Sasform (H)

 

Vadkert (H)

 

Vertikum (H)

 

Leko

 

OAB

 

SA,SÁBA

 

SVA

 

RÁB

 

2,8–8,4

 

2,8–5,6

 

3,2–8,4

 

3,2–8,4

 

2,8–8,4

 

háromsoros + törőhenger

 

háromsoros + 2 törőhenger

 

háromsoros + 2 törőhenger

 

háromsoros + 2 törőhenger

 

háromsoros + 2 törőhenger + simító

 

230–320

 

430–582

 

340–452

 

280–360

 

330–620

 

4. Szántóföldi kultivátorok, mulcs kultivátorok (grubberek)

 

Amazone (D)

 

Busa (H)

 

Farmet (CZ)

 

Ferro Flex (H)

 

Gregoire Besson (F)

 

Horsch (D)

 

Köckerling (D)

 

Kuhn (F)

 

Kverneland (D)

 

Lemken (D)

 

Pöttinger (A)

 

Rabe (D)

 

Regent (S)

 

Strom (CZ)

 

Unia (PL)

 

Väderstad (S)

 

Vertikum (H)

 

Vogel & Noot (A)

 

Centaur

 

Kulti-Kom

 

Hurikan HX

 

SK

 

Eurocult

 

Terrano,Tiger

 

Schwergrubber

 

Mixter

 

CLC,CLM,CTD

 

Smaragd, Thorit

 

Synkro

 

Blu Bird, Profi

 

Tukan

 

Ecolands

 

Kos, Eco, Plus

 

Cultus, TopDown

 

FNR, VRT

 

Terra Mix, Flex
és CultTop

 

3,0–7,5

 

2,8–7,0

 

3,0–6,0

 

1,5–5,0

 

3,0–11,0

 

3,0–12,0

 

3,0–8,0

 

3,0–6,0

 

3,1–6,0

 

3,0–6,0

 

2,2–5,5

 

3,0–6,0

 

2,2–6,4

 

4,5–9,0

 

2,1–6,0

 

3,0–7,0

 

2,2–6,2

 

2,5–8,0

 

négysoros lazítókapák, tárcsa + henger

 

kétsoros kapák + rögtörő

 

négysoros kapák + henger

 

háromsoros kapák + henger

 

három- v. négysoros kapák + henger

 

kétsoros kapák + henger és tárcsa

 

háromsoros kapa + henger

 

kétsoros kapák + henger

 

két- v. háromsoros kapák + henger

 

két- v. háromsoros kapák + henger

 

két- v. háromsoros kapák + henger

 

két- v. háromsoros kapák + henger

 

kétsoros kapák + henger

 

négysoros kapák + henger

 

két-, három-, négysoros kapák + heng.

 

három- és négysoros kapák + henger

 

két- és háromsoros kapák + henger

 

két- és háromsoros kapák + henger

 

2090–3100

 

330–480

 

890–2300

 

440–770

 

510–1340

 

1500–2520

 

1760–1930

 

920–1170

 

1000–3030

 

760–2080

 

960–1090

 

1290–2620

 

980–1570

 

1360–1970

 

390–550

 

2620–2920

 

680–1360

 

1060–1180

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!