Készült: 2011. május 26. csütörtök

A gépforgalmazók szerint idén máris több erőgép fogyott, mint tavaly, és emelkedett a készpénzes vásárlások aránya. Akinek viszont nincsenek tízmilliók a zsebében, sem hitelre, sem támogatásra nem számíthat. Lehetőségnek ott marad a lízing.
A z agrárszektorban kevés az olyan gépfinanszírozási igény, amelyhez ne lehetne elfogadható feltételekkel forrást találni – mondja Öllős Gábor, a bajai Axiál Financial Services Kft. ügyvezetője. „Természetesen van néhány olyan beugró feltétel, melyet minden lízingcég megkövetel, de ezek a mindennapi működés biztonsága szempontjából is elengedhetetlen feltételek. Ilyen például a rendezett adófizetés, nem lehet aktív késedelmes státuszú bejegyzés rólunk a KHR rendszerben, nem lehet lejárt tartozás az adott finanszírozó és a finanszírozóval egy csoportba tartozó egyéb társaság felé, nem állhat a cég felszámolási, csőd- vagy végrehajtási eljárás alatt.”

 


A megkérdezett pénzügyi szakemberek szerint az agrár lízing szegmensben kevesebb a rossz portfólió, vagyis kevesebb a fizetésképtelen ügyfél, mint az egyéb területeken. Boór László, a BNP Paribas Leasing Solutions kereskedelmi igazgatója elmondta, a mezőgazdasági gépek lízingpiaca 2004. után, az uniós géptámogatások időszakában érte el a csúcsot, amikor a gépvásárlási támogatások voltak. Ezek a pályázatok nagy részt mára véget értek, és a válság ellenére a lízingpiac kezd magára találni.

 

A BNP Paribas ügyfelei között jelentős számban találhatók az őstermelők, kis- és közepes gazdaságok tulajdonosai. A személygépkocsi-piachoz hasonlóan sokan semmilyen hitel- vagy lízingszolgáltatást nem vesznek igénybe, hanem készpénzért vásárolnak. A kereskedelmi igazgató elmondta, hogy míg a nagy, tőkeerős mezőgazdasági vállalkozások továbbra is elsősorban a bankok hiteleire támaszkodnak, addig a kisebb gazdaságok számára fontos a banki konstrukcióknál jóval gyorsabb és rugalmasabb lízing.

 

„Egy lízingkérelem esetén a döntési idő 24–48 óra, onnantól számítva, hogy megkaptuk a szükséges iratokat, és áttekintettük a gazda fontosabb termelési, gazdasági adatait” – teszi hozzá Boór László. „Van már annyi tapasztalatunk, hogy abból is megállapítsuk egy gazdaság fizetőképességét, hogy hol, mit és mennyit termel. Az éves forgalom önmagában nem mond túl sokat, hiszen bármilyen szép szám jön is ki, attól akár még veszteséges is lehet egy termelő.”

 

Tulajdonolni szeretünk

 

A szakember azt is hozzátette, hogy a nagy agrártársaságoknak a hitelező bankjuk éves keretet nyújt, s abból hívhatnak le gépvásárlásra is forrásokat, de természetesen ennek külön költségei vannak. A kereskedelmi igazgató elismerte, a mezőgazdasági lízingpiacon sem ismeretlen a fizetésképtelenség, de korántsem olyan mértékű, mint a lakáshitelek esetében. „Abban, hogy nincs túl sok bedőlt szerződés, a már említett adósvizsgálat is szerepet játszik” – említette Boór László. „A hozzánk érkező igények mintegy 10–20 százalékát kénytelenek vagyunk elutasítani, mert nem felelnek meg valamilyen feltételnek.”
(A kockázatfelmérésről ld. keretes írásunkat.)

 

Többnyire növénytermesztéshez szükséges gépeket, berendezéseket lízingelnek a termelők. A kertészethez vagy állattartáshoz szükséges mezőgazdasági gépek esetében kisebb a beruházási hajlandóság, illetve valamivel magasabb az elutasított kérelmek aránya. Boór László örvendetesnek nevezte, hogy a három legnagyobb hazai agrár-gépkereskedelmi vállalat önálló hitelközvetítő irodát működtet. Az ő adataikból lehet egyébként arra is következtetni, hogy a magyar mezőgazdaságot sújtó nehézségek, gondok ellenére mégis számítani lehet idén a piac élénkülésére.

 

„Egyelőre Magyarországon túlnyomó részt a pénzügyi lízinget veszik igénybe a gazdálkodók, míg Nyugat-Európában, a nálunk fejlettebb országokban népszerű az operatív lízing is, vagy más néven a tartósbérlet” – jegyezte meg a kereskedelmi igazgató. „Igaz, elsősorban ott is a nagyobb gazdaságok élnek ezzel a lehetőséggel. A tartósbérlet előnye egyebek mellett, hogy ha a piacon megjelenik egy újabb típus, akkor könnyen átülhetnek a még korszerűbb gépre. Előbb-utóbb itthon is fölfedezik majd a gazdák ezt a szolgáltatást, de még erős az az igény, hogy tulajdont szerezzenek a gépeik felett.”

 

Zárt végű lízing: mint a hitel

 

Már most érezhető, hogy erősödik a zárt végű pénzügyi lízing szerepe a finanszírozásban, ami Öllős Gábor szerint minden érintett fél számára előnyös. Ez a konstrukció kockázati szempontból biztonságosabb, járulékos költségeit tekintve kedvezőbb, mint a hitel.

 

Jellemzően egyszerűbb fedezeti háttérrel hozzáférhető, nem kell a szerződést közjegyzői okiratba foglalni. Fontos, hogy a lízingcégek által kínált konstrukciókat a kötelezően előírt vagyonbiztosítás díján felül nem terhelik egyéb költségek, mint hitelbírálati díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj, számlavezetés stb. Ezekre érdemes odafigyelni a finanszírozó kiválasztása során, mert ezekből a tételenként elenyészőnek tűnő összegekből komoly plusz költség rakódhat egy elsőre kedvezőnek tűnő kamattal kalkulált ajánlatra. A zárt végű lízing számviteli, adózási és költség-elszámolási szempontból ugyanolyan megítélés alá tartozik, mint a hitel.

 

Mennyit finanszíroznak?

 

A lízingcégek kondícióiról elmondható, hogy általában készek a teljes nettó gépértéket finanszírozni, azaz a teljes áfa befizetésével indítható a lízing, majd az áfa visszaigénylése után a visszaigényelt összeg törlesztésre fordítandó. A lehetséges futamidő munkagépek esetén 60, míg nagyobb értékű motoros erő- és betakarító gépek esetén akár 84 hónap is lehet.

 

A törlesztési ütemezések a mezőgazdasági árbevétel alakulásának szezonalitásához igazodik. A tőkeköltségeken túl érdemes tájékozódni a szerződésmódosítások, előtörlesztések lehetőségeiről és költségeiről is. Az Axiál Financial Services ügyfelei 9 telephelyén 6 pénzintézet kínálatáról kaphatnak részletes tájékoztatást.

 

A CIB Lízing számára a mezőgazdasági gépek (erőgépek, munkagépek) finanszírozása a gép üzletágban meghatározó jelentőséggel bír. Agrárszektorbeli ügyfélkörünk leginkább az egyéni vállalkozók, őstermelők közül, ritkábban nagyvállalatok köréből kerül ki – tájékoztatott Lakatos Gabriella, mezőgazdasági gépfinanszírozás-vezető.

 

„Gép üzletágunkon belül a mezőgazdasági portfólió képviseli a legnagyobb arányt. Pályázati kiírások hiányában a gépeladások mértéke csökkent. Kereskedői visszajelzések alapján 2010. első negyedévéhez képest nőtt a beruházási kedv, valamint az előző évekhez képest emelkedett a készpénzzel történő vásárlás aránya” – hangzik el.

 

Ágazati sajátosságok

 

„Az agrárium szezonális bevételeit figyelembe véve alakítottuk ki a fizetési ütemezést a konstrukcióinkban” – teszi hozzá Lakatos Gabriella. „A mezőgazdasági üzletág fizetési hajlandósága más üzletágakhoz képest kielégítő, pedig az utóbbi években bekövetkezett vis maior helyzetek számos termelőt nagyon rosszul érintettek. Fizetési nehézségekkel küzdő partnereink részére lehetővé tesszük az esedékes törlesztőrészlet későbbi időpontra ütemezését vagy a futamidő meghosszabbítását.”

 

A mezőgazdaságban a gépek iránti keresletet elsősorban az aratási, a vetési szezon, valamint a szezonálisan jelentkező árbevétel határozza meg. Korábban a termelők nagy része az új gépek vásárlását az új pályázati ciklus kiírására időzítette. Most erre kevés az esély, mindenkinek alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez. „2011-ben reményeink szerint a gépeladások emelkedése várható, bár a trend nem lesz egyenletesen növekvő.” Boór László, BNP Paribas Leasing Solutions

Mit vizsgál a lízingcég?

A finanszírozók egy-egy kérelem bírálata során a kockázatot három csoportra osztva vizsgálják, és ez alapján hoznak döntést, jellemzően 2-4 munkanapon belül:

1. ügyfélkockázat (a kérelmező működési, pénzügyi kockázatát jelenti)

2. eszközkockázat (a finanszírozni szándékozott gép értékállóságát, forgalomképességét tükrözi)

3. konstrukciós kockázat (a finanszírozási forma – lízing vs. hitel – jogi kockázata az önerő, a futamidő és a törlesztési ütemezés alapján)

Pénzügyi lízing

Olyan üzleti megállapodás, mely szerint a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által igényelt eszközt, amit rendszeres díjfizetés ellenében a lízingbe vevőnek átenged. Arról rendelkezik a szerződés, hogy a tulajdonjog a lízingdíjak megfizetésével átszáll a lízingbe vevőre (zárt végű konstrukció), vagy amennyiben nyílt végű a konstrukció, akkor maradványértéken opciós jogot biztosít a lízingbe vevő számára, azaz ő megveheti vagy ha ő erről lemond, akkor harmadik fél veheti meg. A maradványérték általában a lízingtárgy használt piaci árával egyenlő. Magyarországon szinte kizárólagos formája szerint a futamidőt úgy alakítják ki, hogy a végére a lízingtárgy könyv szerinti értéke nulla legyen.

Zárt végű pénzügyi lízing

A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában marad a futamidő végéig, de a lízingbe vevő könyveiben kerül aktiválásra, és ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. Az utolsó lízingdíj vagy a maradványérték megfizetését követően a lízingtárgy automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül. Az áfa teljes összegét a lízingbe vevőnek a futamidő elején kell megfizetnie. A lízingdíj kamatrésze költségként elszámolható.

Nyílt végű pénzügyi lízing

A lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában van, de a lízingbe vevő könyveiben kerül aktiválásra, és ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. A lízingbe vevő a futamidő végén a következő változatok között szabadon dönthet:

• A maradványérték megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik.

• A szerződés meghosszabbítását kéri a maradványértékről indulva.

• Nem kíván tulajdonjogot szerezni a lízingtárgy fölött.

A lízingdíjak tőkerészének áfáját vissza lehet igényelni, a kamatrészt költségként lehet elszámolni A tőkerész áfáját a lízingbe vevő részletekben fizeti meg, illetékfizetési kötelezettsége pedig csak akkor keletkezik, ha a lízingtárgy tulajdonjoga hozzá kerül a futamidő végén.

Operatív lízing

Míg a pénzügyi lízing lényegét tekintve a hitelhez hasonlít, addig az operatív lízing valójában bérleti konstrukció, ezért szokták tartósbérletnek is nevezni. A futamidő végén a lízingbe vevő a következő lehetőségek közül választhat:

• visszaszolgáltatja a lízingtárgyat;

• alacsonyabb bérleti díj ellenében meghosszabbítja a futamidőt.

Tulajdonságai:

• A lízingtárgy a lízingbe adó könyveiben kerül aktiválásra (a lízingbe adó mutatja ki mérlegében és számolja el az értékcsökkenést).

• Az üzemeltetés kockázata a lízingbe adó és a lízingbe vevő között megoszlik.

• Ha a lízingbe vevő vállalkozás, akkor a lízingdíj (bérleti díj) költségként elszámolható, és 25%-os áfa terheli.

Árverések
Egyre többen keresik a finanszírozásból visszavett és kényszerértékesítésre kerülő eszközöket, járműveket alkalmi vétel reményében. Az egyik legnagyobb hazai eszközfinanszírozó, a Lombard Lízing csoport árverési oldalán (www.lombardlicit.hu) személyautókra, motorkerékpárokra, tehergépjárművekre, mezőgazdasági és egyéb berendezésekre tehet bárki ajánlatot. Sőt, a tehergépjárművek esetében a Lombard saját értékesítési csatornáin keresztül segítséget nyújt vevőinek régi teherautójuk eladásában, így akár önerő befizetése nélkül vihetik el a liciten megvásárolt haszongépjárművet. A K&H lízingcégének oldalán (www.pannonlicit.hu) sűrűn cserélődik a kínálat, igaz, cikkünk írásakor éppen nem volt fenn használt mezőgazdasági gép.

Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin szeptemberi száma!