Készült: 2008. március 11. kedd

Arató-cséplő gépeinket alapvetően a kalászosok betakarításához választjuk, de ugyanezekkel oldjuk meg a repce vágását is. Pedig a repce a búzánál sokkal jobban megdől, sokkal jobban pereg, és hamar felcsavarodik a motollára. Nem árt tudni: repceadapterrel a betakarítási veszteség 2- 3 százalékra csökkenthető!


A repce betakarítása a termelés egyik legfontosabb, nagy gondosságot igénylő technológiai művelete. A termés optimális időben, minél kisebb veszteséggel és jó munkaminőséggel történő betakarítása alapjaiban határozhatja meg a termelés jövedelmezőségét, valamint ?megnyugtató? bevételt jelent a termelők számára.

A repce nem gabona

A REPCE BETAKARÍTÁSÁT ma kizárólag egy menetben, arató-cséplő gépekkel végzik. Az arató-cséplő gépek a betakarítás ?kulcsgépei?, azonban a termelők mégsem a repce szempontjából választják ki azokat, hiszen a kalászosgabona- és a kukoricaterületek jóval nagyobb volumene miatt a kombájnokat adottnak kell tekinteni. A repce azonban nem gabona, eltérő morfológiai és egyéb tulajdonságai miatt, valamint a betakarítási veszteségek csökkentése érdekében a gabonavágó asztalt megfelelő adapterrel kell felszerelni.

Fontos a deszikkálás

A REPCE BETAKARÍTÁSA a növényállomány mesterséges leszárításával kezdődik, amely a termesztéstechnológia egyik nagyon fontos eleme. A repce rendkívüli nagy szártömege miatt ugyanis a betakarítás akkor lesz folyamatos, ha a szár egyenletesen, tökéletesen megszáradt. Amennyiben az érés elhúzódott és egyenlőtlen, szükségessé válik az állomány mesterséges leszárítása, deszikkálása.

A leszárítást ? a biológiai érést követően ? akkor kell elvégezni, amikor a becők 60-70%-ánál a magvak 60-80%-a már barna (vagy barnásfekete), és azok a becőkből kimorzsolhatóak. A korai leszárítás a vörös színű, szinte értéktelen magvak arányát növeli.

A kémiai állományleszárításra különböző regulátorhatású érésgyorsító szerek (pl. Harvade 25F) és a kontakt gyomirtó hatású készítmények (pl. Bromotril 40 EC + BIO-film, Zopp, Reglone stb.), illetve a szisztemikus herbicidek eredményesen használhatók. A deszikkálást ? főleg a nagyobb táblákon ? légi úton, repülőgéppel vagy helikopterrel célszerű elvégezni, a kisebb területeken, ahol a vegyszerelsodródás veszélye fokozatosan fennáll, kompromisszumként a szántóföldi szórókerettel felszerelt (elsősorban a hidas kialakítású, magajáró) permetezőgépek vehetők számításba.

A deszikkálás előnyei:

1. A betakarítás korábban történhet meg, mint a természetes úton beérett repceállomány esetében.
2. A betakarítás időpontja ? az időjárástól függetlenül ? előre megtervezhető,
3. A betakarító (arató-cséplő) gépek munkaminősége javul, s a betakarítási veszteségek csökkennek.
4. Megnövekszik a betakarítógépek teljesítménye, csökkennek az esetleges eltömődésekből adódó időveszteségek.
5. Javul a termés minősége.
6. A magtisztítás és szárítás munkafolyamata jobban szervezhető.
7. Utánszárításnál az energiamegtakarítás révén kisebb a szárítási költség.
8. A betakarítási, szállítási munkacsúcs csökkenthető.

Könnyen elpereg

AZ ÉRETT, SZÁRAZ (tehát már leszárított) repce ? a betakarítás időpontjában ? rendszerint összefonódott, kuszálódott, és dőlt állapotban van. A kombájnok aratórészén ? vágóasztalán ? a fő betakarítási veszteségforrás a motolla és a terménygyűjtő csiga együttes munkájából eredő cséplés, a becők felnyílása és a kipergő magvak tarlóra hullása. Ugyancsak jelentős veszteségforrás lehet a rendválasztóknál, melyek hatására ott a becők felnyílnak, és a repcemagvak a tarlóra hullanak. Mivel a repce könnyen elpereg, magánál a cséplésnél már elhanyagolhatóan kicsi a cséplési veszteség (0,1?0,2%). A viszonylag alacsony (4-6 kg/s) gépterhelés is magyarázatul szolgál a kisebb cséplési veszteségre.

A kalászos gabona betakarítására alkalmazott, hagyományos gabonavágó asztallal felszerelt kombájnoknál ? jó beállítással és üzemeltetéssel is ? 6-8%-os aratórész-veszteséggel kell számolni.

Tanácsok a hagyományos vágóasztalhoz:

1. Lényeges, hogy a motolla a repcét csak felülről érintse.
2. A haladás iránya pedig a repce dőlésével megegyező, esetleg arra kissé ferde legyen.
3. A motolla kerületi sebessége a haladási sebesség 1,1?1,3-szerese lehet. Ennek megfelelően a motolla terménytovábbító munkája a minimálisra korlátozódik, s az csupán rásegítést végez.
4. A betakarítás javasolt munkasebessége 5 km/h körüli. Ez a ?sebességkorlátozás? a betakarítási ? elsősorban a pergési szabadszem-veszteségek miatt kényszerű és korlátozó tényező.

Rendválasztó oldalkaszák

FÜGGŐLEGES, RENDVÁLASZTÓ oldalkaszák alkalmazása (a gépvizsgálatok szerint) a betakarítási veszteségeket csökkenti. A vágóasztalok két szélére felszerelhető (függőleges) rendválasztó kaszák szintén okoznak veszteséget (átvágott becők; a kasza által keltett rezgés, rázás okozta veszteség), de erősen kuszált és dőlt repcében a kombájn eltömődésének gyakorisága csak a rendválasztó oldalkaszák használatával mérsékelhető. Az oldalkaszák a vágóasztal egyik ? általában a jobb, vagy mindkét ? oldalára felszerelhetők.

A kaszák meghajtása mechanikusan, elektromos motorral, vagy hidraulikus úton történhet meg. Mechanikus meghajtás esetén az eredeti vágóasztalról hajtják meg a kaszaszerkezetet. Elekt-romos motoros meghajtást egy kihelyezett elektromotorról biztosítanak, míg a hidraulikus meghajtást egy hidroszivattyú végezheti.

Az oldalkaszák hossza és magassága általában 120?135 cm, a lökethossz 80 mm. A jobb és bal oldali oldalkaszák alkalmazása elsősorban a táblanyitáskor ? az átvágások elkészítésekor ? előnyös, mert a dőlt és kuszálódott állományban a kaszák a szárakat átvágják, nem engedik meg a szárak motollatengelyre való felcsavarodását, és biztosítják az arató- cséplő gép folyamatos üzemeltetését.

Az oldalkaszák által okozott pergési veszteség 1-2% közötti.

Az adapterek felépítése

A REPCEBETAKARÍTÓ ADAPTEREK aránylag egyszerű kialakítású, az arató-cséplő gép gabonavágó asztalára könnyen fel-, illetve leszerelhető eszközök.

Az adapter vágóasztal-toldata az az alapelem, amelyre a többi modul csatlakozik. A különböző keresztmetszetű csövekből és szögvasakból készült alapelem önhordozó kivitelű. Ennek köszönhetően a vágóasztal kaszaujjait pótlólagos, külön felfekvő erő nem terheli.

A vágóasztal-toldatot az alsó oldalra szerelt alapvédő lemez, felső oldalát pedig az odaszerelt (általában lépcsős) lemeztoldat fedi le. Az alapvédő lemez akadályozza meg azt, hogy a terménymaradványok eltömődést okozzanak az adapternél vagy a vágószerkezetnél.

A felső lemeztoldat lépcsőzetes kialakítása következtében a repcemagvak nem tudnak előrefelé kihullani. Elsősorban lejtős terepen, tartósan lefelé haladáskor járul hozzá ez a kialakítás a veszteség csökkentéséhez.

Igen fontos építőelemek még ebben a vonatkozásban a beépített osztólécek. Ezek a lécek kb. 10 mm-rel a lépcsős lemeztoldat szintje felett vannak, és megakadályozzák azt, hogy a repcemagvak lejtőn haladáskor egy oldalon gyűljenek fel, majd a kaszaszerkezetnél előre kihulljanak. A különleges formájú, önhordó konstrukció megakadályozza a lépcsős lemeztoldat elcsavarodását, vetemedését.

Az adapter és a vágóasztal közötti átmenetet egy gumitömítéssel ellátott lemez fedi le. Ez a lemez túlnyúlik a kőgyűjtő vályún is, azért hogy torlódásmentes legyen az átmenet a középre hordó csigáig.

A repcebetakarító adapter felszerelése a jobb és bal oldali elválasztófal segítségével történik. Valamennyi feltámasztó és feszítő erő az oldalfalak irányába hat. Az oldalfalak igen keskeny kialakításúak, és az oldalkaszáknál nagy ívben hajlítottak annak érdekében, hogy a terményelválasztás torlódásmentes legyen. Ezenfelül a lemezeknek a külső felületén semmiféle tartó- vagy záróelem nincs, így nem is kerülhet sor emiatt a termény feltorlódására. A bal oldali elválasztófalon van valamennyi meghajtószerkezet, így az alternáló vízszintes kaszahajtás és a hidraulikusan meghajtott (függőleges) oldalkasza-meghajtás is.

A vágórendszer kettős kaszaujjas, megfelelő ? recés élű mozgó és a kaszaujjakra szegecselt, sima élű álló ? késpengékkel és olajfürdőben futó bolygó-műves hajtóművel. Ez utóbbi a meghajtás forgó mozgását vízszintes késlöketekké alakítja át. A bal elválasztófal a vágóasztal- toldathoz van rögzítve. Ez biztosítja azt, hogy a késpengék lökete és a kasza állása az oldalfalhoz képest mindig optimális marad. Az adapter hidraulikus köre teljesen le van választva az arató-cséplő gép hidraulikájáról. A szűrőt is tartalmazó olajtartály, helytakarékos módon, az oldalfalba került beépítésre. Az olajszivattyú meghajtása a kaszameghajtásról van megoldva.

Adapter - és oldalkasza-választék

REPCEBETAKARÍTÓ ADAPTEREK német és osztrák gyártók kínálatában találhatók meg. A német BÄCHT GmbH mechanikus, hidraulikus és elektromotoros meghajtású oldalkaszákat is gyárt, és gyártmánypalettáján szinte valamennyi aratócséplő gép különböző munkaszélességű vágóasztalához kínálja adaptereit.

A CLAAS cég kínálatában elektromotoros és hidraulikus hajtású oldalkaszák, valamint 4,5?9,0 m szélességű repcebetakarító adapterek, és hosszirányban 300 mm-rel megnyújtható Vario vágóasztalok vannak. A szintén német ZÜRN cég gyártmányai között a Compact és E-Cut oldalkaszák mellett kétféle (Profi és Profi R) repcebetakarító adapter is megtalálható, 4,85?9,15 m munkaszélességgel. Az osztrák BISO betakarítási technikájában az elektromotoros és hidraulikus meghajtású oldalkaszákon kívül az Integral CX 100 repcebetakarító adaptercsalád 4,5?7,5 m munkaszélességű változatai találhatók meg. A német GERINGHOFF GmbH & Co. KG a repce betakarításához két választási lehetőséget biztosít: Grainstar vágóasztalaira 4,8?5,4?6,0 m munkaszélességű repcebetakarító adapterek szerelhetők fel, míg Vario Star? modelljei hidraulikusan 500 mm-rel ?nyújtható? vágóasztalokkal rendelkeznek ? a vágóasztalok hossza akár menet közben is változtatható! ?, és a hidraulikus meghajtású oldalkaszák felszerelése (gyorscsatlakozókkal) 5?7 perc alatt elvégezhető.

EGY KIS SZÁMTAN

Az oldalkaszákkal felszerelt repcebetakarító adapter(ek) beruházási igénye: 3-4 millió forint.
A repcemag-termés: 2,5 t/ha.
A repcemag átlagos ára: 80 ezer Ft/t.
A 6 méteres vágóasztallal üzemelő arató-cséplő gépek teljesítménye: 2 ha/műszakóra.
A nagyobb betakarítási munkasebesség (6-8 km/h) következtében nagyobb területteljesítmény: 15-20%-os növekedés.
A kisebb betakarítási veszteségből adódó terméstöbblet: 4-5%.
Megtérülés: 3-5 év.

A REPCEBETAKARÍTÓ ADAPTEREK ELŐNYEI

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!