Készült: 2008. július 07. hétfő

Egy kombájn beszerzése drága mulatság, és nem biztos, hogy megéri. Ha rosszul választunk gépet, megeshet, hogy a gazdaságossági szempontok nagyobb terület learatását kívánnák meg, mint amennyink van, vagy amennyin időben el tudjuk végezni a munkát. Így a szolgáltató és a megrendelő is versenyt fut az idővel.


A gazdaságokban ? különösen ott, ahol kisebb területen termelnek aratnivalót ? gyakran felmerül a kérdés, hogy saját gépet vásároljanak a feladat ellátására, vagy bérmunkában végeztessék el azt. Az arató-cséplőgépek beszerzési ára a motorteljesítménytől és az áteresztőképességtől függően 22?90 millió forint között változik, általában a teljesítménnyel arányosan nő. Az egy kilowatt motorteljesítményre vetített fajlagos beszerzési ár viszonylag szűkebb tartományban mozog: 230?290 ezer Ft/kW között. Az üzemeltetés költsége pedig a beszerzési ártól, az üzemben tartástól, a kihasználtságtól és természetesen a teljesítőképességtől függ.

 

Mérlegeljünk!

TÖBB TÍZMILLIÓ FORINT értékű kombájnt (főleg hitelre) egy gazdaságnak csak akkor érdemes megvásárolnia, ha az amortizációs időn belül (7-10 év alatt) visszatermeli a befektetett tőkét és a bankhitel költségeit is. Ezt magas éves kihasználással, mindkét aratási főszezonban történő üzemeléssel tudja csak elérni a gazdaság. A bérben arattatás megfontolásakor egyik fontos szempont, hogy mekkora a learatandó összes területünk, a kalászosokat, a repcét, a napraforgót és a kukoricát is beleértve.

Fontos figyelembe venni azt is a kalászosok, a repce és napraforgó esetében, hogy mennyi idő alatt kell végezni a betakarítással (a kukoricára már több idő jut). Tekintettel kell lenni a hozamokra és a területi adottságokra is. Nagyobb hozamoknál kisebb területteljesítményekkel lehet számolni, és ugyanez vonatkozik nehezebb terepviszonyokra, lejtős területre is. (Normál esetben napi húsz hektár aratásával lehet számolni.) Azt is be kell kalkulálni, hogy van-e megfelelő ember az arató-cséplő gépek felkészítésére, üzemeltetésére és kiszolgálására. Döntésünket azonban rendszerint a gazdaságossági mutatók alapján hozzuk meg.

Reális bérmunkadíjak

A BÉRARATÁS DÍJTÉTELEI Magyarországon napjainkban 16?20 ezer Ft/ha között változnak, áfa nélkül. (Az Alföldön előfordul 14 500 forintos ár is, a szecskázás plusz 1500 forintot jelent.) Hivatalos számlában ezt az áfa húsz százalékkal növeli. Aki ezt nem tudja visszaigényelni, annak 19?24 ezer forintjába is belekerülhet a kombájnolás hektáronként.

Ezek a díjtételek kedvezőnek mondhatók, ha a saját üzemeltetésű arató- cséplőgép minden költségét figyelembe vesszük. Piaci információk szerint ennek oka, hogy a bérmunkakínálat jelenleg nagyobb, mint a kereslet. Egyes régiókban ez jelentősen lefelé nyomja az árakat, már 14-15 ezer forintért is aratnak számlaadás nélkül. Emellett több vállalkozó leamortizálódott géppel dolgozik, és nem számol az amortizációs költségekkel. Ez lehet kényszermegoldás, de a vállalkozás jövője szempontjából csak hátrányokkal jár, mert nem képez bevételt a régi gép újjal történő felváltásához és a vállalkozási tevékenység bővítéséhez.

Nem csak beszerezni drága

A SAJÁT GÉPPEL való kombájnolás költségei két fő csoportra oszthatók. Az egyik az állandó költségek, köztük a legnagyobb tétel az értékcsökkenési leírás (amortizáció) költsége, amely a beszerzési árnak évente 10-14,5 százaléka, a választott leírási szisztémától függően. Az állandó költségek között szerepelnek az adó jellegű költségek, a biztosítási, géptárolási, anyagbeszerzési, valamint ellátási költségek. Hitelbe vásárolt gép esetében az állandó kiadásokat növelik a banki kezelési és kamatköltségek is. Ezek akkor is felmerülnek, ha a kombájn el sem hagyja a gépudvart.

A másik csoportot a változó költségek alkotják, amelyek a teljesített munka arányában jelentkeznek. Ezek közé soroljuk a munkabért és annak közterheit, az üzemanyag és kenőanyag költségeit (kb. 6000 Ft hektáronként), a javítási és karbantartási ráfordításokat. Mindezen kiadások egy műszakórára, vagy egy hektárra vetített értékei adják az aratás önköltségét. Ez képezheti az üzemen belüli belső elszámolás alapját. Ha ugyanezen arató-cséplőgéppel kifelé is végeznek szolgáltatást, akkor hozzá kell számolni még az elvárható nyereséget is, amely reális esetben tíz százalék körül alakulhat.

Mikor éri meg a vásár?

SAJÁT BERUHÁZÁSBAN egy kisebb teljesítményű (150 kW alatti) kombájn beszerzési ára 22?35 millió forint között alakul, egy közepes teljesítményű (150?200 kW közötti) pedig 40 millió forinttól 55 millió forintig terjed.Saját vásárlás esetén ennek forrásait elő kell teremteni, amely hosszú időre lekötött tőkét jelent. Ezen kombájnok éves állandó költségei az amortizációs időszakban 2,5-5 millió Ft/év közé esnek.

Amennyiben úgy döntünk, hogy ezt az összeget nem a saját gép amortizációjára, hanem inkább a bérmunka megfizetésére fordítjuk, 140?280 hektáron tudjuk megfinanszírozni a bérkombájnolás költségeit, és nem kell még a saját gép üzemeltetésének költségeit sem állni. Ha viszont a munkát saját kombájnnal kívánjuk elvégezni, az állandó költségeken túl a 200?240 üzemórára eső változó költségekkel is számolni kell, ez gépenként további 1,5?3 millió forint költséget jelent, így 60 százalékkal növekszik a saját gép költsége a bérmunkához képest. Ez pedig teljesítménytől függően 220?440 ha termény betakarítása esetén egyenlítődik csak ki.

Ekkora terület aratására a kombájn kapacitásától függően 310?320 műszakórát kell fordítani, ami évente másfél hónapos használatot tételez fel. Ráadásul azzal is számolni kell, hogy a betakarítás ideje a gép teljesítményének függvényében kitolódik, ez pedig hatással van a termény minőségére és a veszteségekre is. Azaz a gazdaságossági szempontok olykor nagyobb terület betakarítását indokolnák, mint amit a növények biológiai érése lehetővé tesz.

Az előbbiek fényében csak akkor érdemes a saját kombájn mellett dönteni, ha nagyobb teljesítményű gépet választunk, és annak éves kihasználása biztosított. A kapacitás növekedésével ugyanis fajlagosan kevesebbe kerül egy hektár termés betakarításának a költsége, és a betakarítási időszak is lerövidíthető.

Ha aratandó növényeink összterülete 300 ha alatt van, nem gazdaságos saját tulajdonú arató-cséplő gép beszerzése. Hagyományos termelési szerkezetű gazdaságot feltételezve a gazdaság összterülete eszerint nagyjából el kell hogy érje a 400 hektárt. Ez az a kritikus gazdasági méret, mely fölött a kombájn vásárlása tanácsolhatóvá válik. A kedvező költségű aratás évi 400?600 üzemórás géphasználattal, 500?800 hektáron végzett betakarítással valósítható meg, ha a kombájn mindkét (nyári és őszi) aratási főszezonban is bevetésre kerül.

Hajdú József MGI

Haszon Agrár 2008/4. 

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!