Készült: 2009. január 22. csütörtök

Az elmúlt tíz év gépberuházásainak köszönhetően számottevően javult a magyar mezőgazdaság gépellátottsága, és annál is nagyobb mértékben a gépesítés színvonala. Tíz év alatt a mezőgazdaság 770 milliárd forint értékben vásárolt és helyezett üzembe új technikát.


Napjainkban a mezőgazdaságban 9,8 millió kW motorteljesítmény áll rendelkezésre erőgépek formájában, amely a termelés energiaellátottságát szolgálja. Az elmúlt időszakban ez lényegesen nem változott, ami azt jelenti, hogy amennyi kW-ot kiselejteznek a gazdaságok, a helyére nagyjából ugyanannyi lép. Egyben azt is mutatja, hogy a mezőgazdaság ilyen teljesítmény-ellátottság mellett is képes megoldani termelési feladatait. Az összes motorteljesítmény-kapacitás kétharmadával az egyéni gazdaságok, egyharmadával pedig a gazdasági szervezetek rendelkeznek. A mezőgazdasági területre vetítve hagyományosan 2,1 kW/ha fajlagos erőgép-teljesítmény jut, amely a fejlett országokénak csak a fele, de a kapacitások kihasználása nálunk mintegy kétszer jobb.

TRAKTOROK: minőség és jó kihasználtság

Magyarországon a mezőgazdaságban 120 ezer darab traktor dolgozik, a számuk az elmúlt évek során jelentősen emelkedett. A legutóbbi tíz évben 30 ezer új traktort vásároltak az üzemek, ami azt jelenti, hogy jelentősen frissült az állomány. Hazánkban jelenleg 100 hektár mezőgazdasági területre 2,5 traktor jut, amely mutató kisebb, mint az európai fejlett országoké, de a traktorok kihasználása szempontjából kedvezőbbnek mondható. Egy traktorral hazánkban 40 hektár mezőgazdasági területet kell megművelni.

A hazai traktorparknak mintegy fele a korszerűbb (energiatakarékosabb, környezetkímélőbb, ergonómiailag fejlettebb, több szolgáltatást nyújtó) traktorokból áll, a másik fele a múltból örökölt, kelet-európai beszerzésű, kevésbé korszerű traktorokból tevődik össze. A traktorbeszerzéseknél a kedvező ár?érték arányt képviselő MTZ típusok mel-nyugati relációjú? traktorok irányában van elmozdulás. Ezeket a TIER-III-as, Common- Rail rendszerű motorok, a Power- Shift terhelés alatt kapcsolható, vagy CVT automata sebességváltók, korszerű fülke és fedélzeti elektronikák, mellső híd- és fülkerugózás jellemzi. Sok típusban megtalálható az ISOBUS és a GPS is. A hazai traktorpark korszerűsítésében a következő években a minőségi cserék játszhatják a főbb szerepet.

KOMBÁJNOK: nagyobb betakarítási kapacitás

A magyar mezőgazdaság termelési szerkezetében a kenyér- és takarmánygabona- félék, valamint az olajos növények a meghatározóak. Ezek betakarítógépei a gabonakombájnok. A hazai 12 100 kombájnból 4800 az elmúlt tíz évben állt munkába. Az új beszerzésű, nagyobb áteresztő képességű (10?14 kg/s) kombájnok révén számottevően nőtt az aratócséplő gépek betakarítási kapacitása. A kalászosok betakarításában egy kombájnra 170 hektár terület jut, éves viszonylatban pedig 320 hektár termését takarítja be átlagosan egy gép. Ez azt jelenti, amennyiben kedvezőek a betakarítási körülmények, a mindig kritikusnak tekinthető kalászosok betakarításával országosan akár 20 nap alatt is végezhetnek. Egy-egy gazdaságban két hét alatt is megtörténhet a kalászosok aratása.

A következő évek kombájnbeszerzéseinél a kapacitások és az áteresztő képesség növelése, az állomány frissítése a feladat. Az állomány darabszáma már jelentősen nem változik, de az új beszerzésű kombájnok nagyobb áteresztő képessége révén a betakarítási kapacitás tovább növekszik.

RAKODÓK, SZECSKÁZÓK, BÁLÁZÓK: technikai újítások

A rakodási munkák jelentős részében forradalmi változásokat hoztak a gyorsan terjedő csúszó kormányos és teleszkópos rakodógépek.

A szántóföldi takarmánytermelésben a minőségi takarmányok előállítására alkalmas takarmánybetakarító (kaszáló, rendkezelő, bálázó, szecskázó) gé-pek gyorsabb terjedése figyelhető meg. A gépek, gépsorok teljesítménye fokozatosan nő. A magajáró szecskázó gépek motorteljesítménye már 400 lóerőnél kezdődik és jelenleg 1000 lóerőnél fejeződik be. A betakarítási teljesítményük is 200 és 400 tonna per óra között alakul alapidő alatt, ez a teljesítmények megkétszereződését jelenti. A takarmánybetakarító gépek beszerzésénél egyértelműen a korszerű ?nyugati relációjú? gépek dominálnak.

TALAJMŰVELÉS: a víztakarékosság jegyében

Érezhető a technikai színvonal javulása a munkagépeknél is. A talajművelésben még a forgatásos rendszerek és az eke használata a meghatározó. Gyorsan nő azonban a forgatás nélküli szántóföldi kultivátorokra és a többfunkciós talajművelő gépekre alapozott redukált, forgatás nélküli talajművelési rendszerek, eszközök használata. Egyre gyakrabban alkalmazzák a talajművelő?vetőgép kombinációkat is, amelyekkel egy munkamenetben végezhető a két művelet költségés művelettakarékosan, miközben a talaj nedvességével is takarékoskodni lehet.

Ezek a művelési módok gyakran párosulnak mulcskezeléssel is, amikor a szármaradványok egy része sekélyen kerül bemunkálásra és mintegy harmada a felszínt takarja. A mulcsra alapozott művelési rendszerekkel csökkenteni lehet az eróziós károkat, gyorsítani a magágy felmelegedését, a nedvesség megőrzését és a mulcs komposztálódását. A talajművelés gépesítésében egyértelműen e művelési rendszerek terjedése várható.

VETÉS: gyorsabban, pontosabban

Az elmúlt időszakban üzembe helyezett gépek pontosabban és egyenletesebben, jobb mélységtartással dolgoznak, illetve nagyobb munkasebességek alkalmazását teszik lehetővé, ezáltal nő a teljesítményük. A hagyományos vetőgépek mellett terjednek a vetőkultivátorok, a mulcsba vető megoldások, illetve a sávosan és szórva vetni képes konstrukciók.

NÖVÉNYVÉDELEM, TÁPANYAG-KIJUTTATÁS: precízen!

A növényvédelemben a jól szabályozható precíziós kijuttatást végző gépek terjednek. Az utóbbi időben szertakarékos kijuttatást végző, kevesebb vízfelhasználással dolgozó, jobb cseppképzésű és jobb permetfedezettséget nyújtó, kisebb elsodródással dolgozó gépek alkalmazása került előtérbe. A gépek technikai szintjének javításában közre játszottak a szigorúbb európai előírások is. A permetezőgépek minőségi cseréje és a környezetkímélő üzemmód alegfőbb jövőbeni prioritás. Az elmúlt tíz évben a permetezőgépeknek közel 40 százaléka lecserélődött.

Hasonló tendenciák tapasztalhatók a tápanyag-kijuttatás gépeinél is. Mind a szerves-, mind a műtrágyaszóróknál korszerű, jól szabályozható adagoló és szóró szerkezettel rendelkező gépek beszerzése dominál. A legkorszerűbbekkel már a precíziós tápanyag-kijuttatás követelményei is megvalósíthatók.

KERTÉSZET: nagyobb gépesítettség

Az utóbbi időben nagyobb lendületet kapott a kertészeti kultúrák gépesítése is. A zöldségtermesztésnél az ágyásos termesztéshez, a helybevetéshez, a fóliafektetéshez szükséges, illetve a fóliába vető és palántázó gépek beszerzése gyorsult fel. Számottevő az előrehaladás a csepegtető öntöző rendszerek alkalmazásában, a fóliaalagutas koraiság fokozásában, a kézi betakarítást segítő szedő kocsis és a nagy felületen termesztett zöldségfélék (borsó, bab, paradicsom) kombájnos betakarításának gépesítésében. A legutóbbi EMVA támogatási konstrukcióban több mint 3000 kérelmezőtől érkezett igény a támogatott gépbeszerzésre.

ÁLLATTENYÉSZTÉS: korszerűsítési hullám

Az állattenyésztésben is jelentős beruházások történtek az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy az ágazat közgazdasági helyzete nem a legkedvezőbb. Jelentős erőforrások mozdultak meg a trágyakezelés és tárolás környezetkímélőbbé tételére. A férőhely-rekonstrukciók, új istállók és kiszolgáló épületek, modern tartástechnológiai rendszerek, EU-konform állatjóléti megoldások terjedése figyelhető meg. Ebben szintén része volt az EMVA pályázati lehetőségnek. Nagyobb figyelmet kap az utóbbi időben a takarmányok tárolásának, tartósításának és felhasználásának gépesítése is.

ENERGIANÖVÉNYEK: precíziós termelés

A mezőgazdaságban új ágazatként belépett az energianövények termelése, amely hagyományos kultúráktól eltérő gépesítési (főként betakarítási) megoldásokat is igényel. Hasonlóan új feladatokat jelenthet a tájápolás, tájgondozás, a környezetgazdálkodás műszaki hátterének biztosítása. Ehhez is új gépi megoldásokra lesz szükség.

A magyar mezőgazdaságban is megjelentek már azok a műholdas helymeghatározáson és számítógépes tervezésen alapuló gépirányítási módszerek, amelyek a precíziós termelés alapját képezik. A traktoroknál a nyomvonalkövető, párhuzam-vezérlő és az automatikus kormányzási rendszerek terjedése, a DGPS helyzet-meghatározó és hajtóanyag-gazdálkodó rendszerek, valamint a traktor-menedzsmentet és a munkagép oldalt összekapcsoló ISOBUS- rendszerek kínálnak forradalmi választást a munkavégzésben és flottaüzemeltetésben.

A betakarítógépek zöméhez már hozammérő és nedvességmérő rendszerek is rendelhetők. A vetőgépeknél, a tápanyag- kijuttató gépeknél és a permetező gépeknél táblán belüli, hely specifikus szabályozás valósítható meg a külön beszerezhető GPS-egységekkel. Ezeknek még nagyobb a jelentősége a kertészeti kultúráknál. Az automatizálás tör előre az iparszerű állattartásban is. Napjaink ezen újdonságai rövidesen a 21. századi mezőgazdaság gyakorlatává válnak, és Magyarországon is teret nyernek.

SASI GÁBOR, AXIÁL KFT.

A mezőgazdasági vállalkozásoknak a termelés és költséghatékonyság fokozása érdekében továbbra is korszerű gépeket kell vásárolniuk a hosszú távú takarékosság jegyében. Nehéz megítélni, mit hoz az idei év a beruházások terén. De úgy gondoljuk, a mi termékeink nem olyasmik, melyek ?fogyasztása? visszafogható, és ez az, ami továbbra is optimistává tesz minket. Ne felejtsük el, hogy 2009-re áthúzódott számos trágyakezelési és kertészeti pályázat megvalósítása is, valamint a 2008 novemberében kiírt erdészeti gépbeszerzési pályázatok első körének kifizetése. Ezek további gépvásárlásokat generálhatnak.

Az idei Agro+Mash Expóra egyébként csak minimális gépkiállítással készülünk, mert alapvetően az Axiál Szakmai Napokra koncentrálunk (tavaly mintegy 20 ezer látogatónk volt). Cégünk több mint húsz, a mezőgazdasághoz, építőiparhoz és az anyagmozgatáshoz kapcsolódó vezető gépgyártót képvisel Magyarországon. Az Agro+Mash Expón a CLAAS-zal közösen kínálatunk legnagyobb teljesítményű erőgépét, a 379 LE-s maximális teljesítményű CLAAS XERION 3800 TRAC eszközhordozó erőgépet állítjuk ki, amely elnyerte a 2009-es Agro+Mash Expo kiállítás Innovációs Díját. A Magyar Kert, Szőlészet és Pincészet kiállításon egy Landini Rex 100 F és egy Fendt 200 F típusú erőgéppel, egy Berthoud Speedair Evolution szőlészeti permetezőgéppel és egy Hyundai 15 L-7 másfél tonnás targoncával jelenünk meg.

Hajdú József, FVM MGI

Megjelent a Haszon Agrár magazin novemberi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin novemberi száma!