Készült: 2008. szeptember 17. szerda

A henger a mezőgazdaság legsokoldalúbb munkaeszköze. Ott van a szántáselmunkálásnál, a vetésnél, a tarlóhántásnál. Nem mindegy azonban, milyen profilban, méretben és átmérőben választjuk, vagy hogyan hengerezünk. Aki ezt A henger a mezőgazdaság legsokoldalúbb munkaeszköze. Ott van a szántáselmunkálásnál, a vetésnél, a tarlóhántásnál. Nem mindegy azonban, milyen profilban, méretben és átmérőben választjuk, vagy hogyan hengerezünk. Aki ezt elkapkodja, csak egy taposási kárral tehet többet zsebre.


Klasszikus talajművelő gép a henger, ősidők óta használják világszerte. A hengernek több funkciója is van. Egyik fő feladata, hogy a területen végrehajtott lazításos vagy forgatásos művelés után lezárja a talajt. Ezzel megakadályozzuk a felesleges vízveszteséget, csökkentjük a deflációs és eróziós károk kialakulását. Másik fő alkalmazási területe a vetés utáni talajtömörítés, ezzel a vetőmag és a talaj kapcsolatának erősítése. E két fő szerepkörön kívül egyéb feladatokra is bevetünk hengereket, például a felfagyott vetések ápolására.

Konstrukciós kialakítások

Az egyes funkciók optimális teljesítéséhez különböző konstrukciójú hengerek állnak rendelkezésre. Aktív felületük alapján megkülönböztethetők a simapalástú és a profilos hengerek. A traktorkapcsolat szerint pedig függesztett, félig függesztett, illetve vontatott hengerek állnak rendelkezésre. A hengerek zöme több művelőtagból épül fel, amelyek felfüggesztése lehet merev, önbeálló és kombinált.

Döntően befolyásolja a talajfelszínhez való igazodást a felfüggesztés módja. Építenek egysoros és többsoros (főleg kétsoros) kombinációban is hengereket. Ez utóbbiak két egymás mögött elhelyezkedő hengersorból állnak. A hengereket önálló talajművelő gépként is használják, de igen gyakran kapcsolják össze kombinált talajművelő gépekkel és vetőagregátokkal. A nagyobb munkaszélességű változatok több tagból épülnek fel, és külön hordozókeretre kapcsolják azokat. Az egyes tagok hidraulikusan emelhetők ki a talajból és ereszthetők le munkahelyzetbe. Szállításhoz az oldalszárnyak hidraulikusan be- vagy felhajthatók, csökkentve ezáltal a szállítási szélességet.

A hengerek legfontosabb paraméterei egyrészt a tömegük és az abból adódó vonalterhelésük, másrészt a geometriai kialakításuk közül az átmérő és a profilkiképzés. A tömeg és vonalterhelés (egy méter munkaszélességre jutó gördülő tömeg) különösen a tömörítésre és a rögtörésre van hatással. Ugyanolyan tömeg esetén az átmérő csökkenésével a tömörítő hatás növekszik, de kritikus átmérő alatt a ?talajtúrás? jelensége is bekövetkezhet. Az átmérő hatással van a henger gördülési ellenállására, azon keresztül a vonóerőre is.

Az egyes profilos hengerelemek által kiképzett talajfelszín a tömörített felület nagyságát és alakját határozza meg, és hatással van a tömörítés mélységére is. A hullámos, szaggatott, a nyílt bordás, vagy a sakktáblaszerűen kockázott talajfelszín jobban ellenáll a deflációnak és az eróziónak, és határozottabban befogadja acsapadékot, mint a sima hengerezésű talajfelszín.

Simapalástú hengereket elsősorban kertészeti kultúrákban és sekély vetésű aprómagvak esetén, valamint gyepek talajának tömörítésére használnak. A profilos hengerek alkalmazása sokrétűbb és elterjedtebb, ezért a választékuk is sokkal szélesebb. A legismertebb profilos hengerek a gyűrűs-, a Croskill, a Cambridge, a Campbell, a csillag-, spirál- és Güttler-prizmahengerek, illetve ezek kombinációjából felépülő megoldások. A nagyobb munkaszélességű, önálló vagy kapcsolt hengerek a jobb talajfelszínkövetés miatt több tagból épülnek fel. Egy-egy hengertag munkaszélessége általában 700?1100 mm közé esik.

A feladat meghatározza a profilt

Gyűrűshengereket főleg kétsoros változatban alkalmaznak, mikrohullámos talajfelszínt képezve, kedvező tömörítő hatással. Szántáselmunkálásra és hántott tarló lezárására használják leggyakrabban. Hasonló talajfelszín kialakítására alkalmasak a spirálhengerek, utánuk a barázdált felület nyílbordázatú és szaggatottabb, ezáltal a vízmegkötő képességük és deflációcsökkentésük kedvezőbb. A spirál hengertagokat négyszög keresztmetszetű rúdacél spirális meghajtásával állítják elő.

A Croskill és Cambridge elemeket többnyire kombinálva építik be a hengertagokba, amelyeknek ettől intenzívebb a rögtörő hatása. A Crosskill hengerelemek gyűrűs kialakításúak, a gyűrűk peremén oldalt csonka deltoid alakú fogazatok találhatók. A Cambridge hengerek taréjos gyűrűkből és köztük szabad mozgású csillagelemekből épülnek fel, az intenzív rögtörő hatás mellett eltömődésmentesen képesek dolgozni.

Az aprító hatás mellett még keverő hatást is kifejtenek a Güttler néven szabadalmaztatott prizmahengerek, amelyek fogazott kúpos gyűrűkből épülnek fel, kedvező rögfrakciót alakítanak ki a magágyban és a szármaradványok bekeverésében is hatékonyak. Ezen kedvező tulajdonságaik miatt gyakran kapcsolják össze mulcsművelő és mulcsba vető gépekkel is. Hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek a Väderstad Rolex hengerei is. A Campbell típusú, nagy átmérőjű, küllős gyűrűkből felépülő hengerek kifejezetten mélytömörítő hengerek, amelyeket előszeretettel használják a szántás elmunkálására, ekével kapcsolt kombinációban.

A hengerek különleges csoportját képezik a gumipalástú vagy gumiabroncs szerkezetű gumihengerek, amelyeket elsősorban vetőgépekkel és vetőkultiváto-rokkal építenek egybe. Feladatuk a kivetett mag és a talaj kedvező kontaktusának létrehozása, a vetés mélységegyenletességének javítása.

Hengerválasztás és hengerezés

Öt alapvető szempontot kell figyelembe venni a hengerek kiválasztásánál: 1. az alkalmazott (forgatásos vagy forgatás nélküli) alapművelést, 2. a talajok típusát, 3. a talajfedettségi (mulcsművelési) jellemzőket, 4. a termesztett növények agrotechnikai igényét, 5. a rendelkezésre álló traktorok jellemzőit.

A kedvező magágy kialakulásához megfelelő porhanyósságra és rögfrakcióra kell törekedni a hengeres művelés megválasztásával. Ezért a hengerezést, amennyiben lehetséges, kapcsolt munkamenetben végezzük, megtakarítva a külön munkamenetet és a vele járó többletenergiát, taposási károkat. Az eke után mindig kapcsoljunk szántáselmunkáló hengert! A tárcsás boronák és a szántóföldi kultivátorok közül is azokat célszerű előnyben részesíteni, amelyek tartozéka a talajlezáró hengerkombináció.

Mulcsba vető gabonavetőgépek és vetőkultivátorok után is célszerű kapcsolt hengerrel lezárni a magágyat. Sok talajművelőgép-gyártó olyan művelőelem- kombinációval ért el piaci sikereket, amelynek fontos eleme a henger (Väderstad, Horsch, Güttler Flexi-Coil, Simba, Dal-Bo stb.).

Rendkívül fontos a munkasebesség megválasztása. A kedvező tömörítő hatás eléréséhez a hengernek, illetve elemeinek legördülési időre (tömörítésre) van szüksége. Az optimális sebességet túllépve csökken a tömörítő hatás. Ezt gyakran figyelmen kívül hagyják a traktorvezetők. A hengerek esetén általában 6?9 km/h munkasebességgel lehet elérni a legjobb tömörítő hatást, átmérőtől és profiltól függően.

Hazai kínálat

Jónak mondható a hazai hengerkínálat. Mintegy 20-féle simahenger, közel 140 gyűrűs henger és kereken 360 különféle rögtörő-tömörítő henger közül választhatnak a magyar gazdák. A hengerek ára rendkívül nagy mértékben szóródik. A simahengerek egy méter munkaszélességre eső ára 68 000 és 290 000 Ft/m között változik, gyártótól és konstrukciótól függően. A gyűrűshengerek fajlagos ára 67 000 Ft/mtől 1 200 000 Ft/m-ig terjed, szintén a konstrukció és a gyártó függvényében. A Croskill, a Cambridge és a Güttler típusú hengerek fajlagos ára pedig 175 000 Ft/m és 1 000 000 Ft/m között szóródik.

AMIT EGY HENGERNEK TUDNIA KELL

 • 1. a művelés során keletkezett rögök aprítása, kedvező rögfrakció kialakítása,
 • 2. felszínalakítás, erózió és defláció elleni védelem,
 • 3. a talaj hézagtérfogatának csökkentése, a víz-levegő gazdálkodásának és a növények gyökérképződésének elősegítése,
 • 4. a mag csírázásához kedvező feltételek biztosítása, a vetőmag és a talaj kapcsolatának kedvezőbbé tétele,
 • 5. a felszíni talajrétegek hőmérsékletének szabályozása,
 • 6. a szerves anyagok beépülésének elősegítése,
 • 7. a felfagyott vetések ápolása.

TANÁCSOK A HENGEREZÉSHEZ

 • 1. Ha az erőgépválaszték és a táblajellemzők lehetővé teszik a nagyobb munkaszélességű típusokat, válasszuk ezeket!
 • 2. A munkaszélességen belül figyeljünk a henger tagoltságára, az egyes hengertagok jó keresztirányú talajkövetésére is.
 • 3. Alaposan vegyük szemre a csapágyazást! Mivel a csapágyak poros környezetben nagy tömegekkel dolgoznak, ezért zártnak és masszívnak kell lenniük.
 • 4. A vázkeret teherhordó képessége sem hagyható figyelmen kívül, igazodjon a feladathoz!
 • 5. Kenődő, nedves talajon kerülni kell a hengerek alkalmazását, mert az egyes elemek eltömődnek, beragadnak!
 • 6. Száraz körülmények között kerüljük az ?éles profilú? hengereket, ezek túlzottan aprítják, porosítják a talajt, ami később cserepesedéshez vezet!
 • 7. A hengerezést végezzük kapcsolt munkamenetben, ezzel nemcsak időt és energiát takarítunk meg, de csökkentjük a taposási károkat is.
 • 8. 6?9 km/h munkasebességgel lehet elérni a legjobb tömörítő hatást, ezt ne lépjük túl!

Hajdú József, MGI

Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin áprilisi száma!