A legtöbb telektulajdonos ismeri az elbirtoklás fogalmát. Ám ennek alapja – a másfél évtizedes szakadatlan használat – akkor szilárdul meg igazán, ha a hivatalos iratok szerint is tulajdonunkká válik a terület. Másként könnyen perre kerülhet sor, amire két érdekes és tanulságos példát mutatunk.

Egy fa gyakran kerülhet úgy a telekhatárra, hogy később kiderül: túl nagyra nő, és áthajlásával zavarja a szomszédot a telekhasználatban. Még az is megeshet, hogy egy egész fasor rossz helyen áll: a szomszéd telkén és nem a telekhatáron. Ki az, aki ilyenkor kivághatja?

Bár szabályozása bonyolult, igen elterjedt megoldás a haszonbérlet. Magazinunk most részletesen ismerteti, hogyan érdemes megkötni, és figyelmeztet a buktatókra is.Bár mostanában igen kevés mozgás jellemzi a magyarországi fölpiacot, mégis érdemes tisztában lenni az adásvétel adóvonzatával. A tulajdonosok számának csökkenését az osztatlan közösön belül jó szemmel nézi a jogalkotó, és adómentességgel honorálja, de más „sarcmentes” megoldásokra is érdemes figyelni.

Sok vitát okozott az idén a gyenge termés és a betakarítás után váratlanul megemelkedő gabonaár. Sok gazda akkor se tudta volna leszállítani a szerződésben rögzített mennyiséget, ha akarta volna. Íme egy használható szerződésminta!

A föld vásárlásával kapcsolatban szeptember elsejétől változások álltak be. Milyen teendőink vannak, amikor földet adunk el, és mik a jogaink, amikor földet veszünk? Most erre keresünk választ, novemberi számunkban pedig a haszonbérletre térünk ki.

Május elsejétől új szabályok vonatkoznak a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre. Szélesedett a téríthető közlekedési eszközök köre, elszámolható a kedvezményes utazás, és bizonyos esetekben nemcsak a távolsági, de a helyi bérlet is. A térítés mértékét kormányrendelet szabályozza.

Idén május közepétől újraszabályozták a kistermelői termékek előállítását és értékesítését. A forgalmazható mennyiség és a dokumentálási kényszer nő, ám az ellenőrizhetőség kétséges.

2008-tól akárki is szabálytalankodott a kocsival az utakon, az üzembentartót veszi elő a hatóság. Az azóta eltelt gyakorlat azonban megmutatta, hogyan mentesülhetünk mégis a felelősségre vonás alól.

Az idei évtől szigorúbban szabályozzák az autók adásvételést is. A szabályok megismerésére fél évet adott a kormány. Ezt követően ki-ki magára vesseb, ha nem tud előírásszerűen szerződni.

Jogi értelemben a vadásztársaság fokozott veszélylyel járó tevékenységet folytat, a szarvas pedig egy veszélyes üzem. Nem kell kártérítést fizetnie a társaságnak, ha neki nem felróható okból ütközik egy szarvas gépkocsival. A szarvasbőgés viszont (jogi értelemben) olyan rendellenesség, ami felelőssé teszi a vadászokat az állatok tetteiért.

Mindenki tudja, hogy a támogatások elnyerésének feltétele, hogy ne legyen köztartozásunk. A kérdés csak az, hogy mikor ne legyen? Amikor a támogatás időről időre szinte ?automatikusan? érkezik, gyakran elfelejtjük, hogy ügyelni kell a részletekre.

Egy családi gazdaságban nincs szükség külső alkalmazottakra, a bevételek és a költségek megoszlanak, a beruházások értéke pedig egy összegben leírható. Kétféle adózási mód közül lehet választani, ami ettől kezdve mindenkire érvényes, ezért nem árt előbb mérlegelni.

Magyarországnak is megvannak a maga Al Caponéi. A rendszerváltás privatizációs hulláma remek lehetőséget nyújtott nemcsak az önálló álmok megvalósítására, de a visszaélésekre is. Alábbi jogesetünk arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatást illő a támogatott célra felhasználni, nem pedig nyerészkedésre használni. Ha nem ezt tesszük ? akárhogy is véd minket a tárca ?, az adóhatóságon még mindig elbukhatunk!

Megjelent a Haszon Agrár magazin márciusi száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin márciusi száma!