Készült: 2018. június 12. kedd


A KITE Zrt. a nyár végi és az őszi vetésű kultúrákban nagy termést garantáló korszerű talajművelési és vetési technológiákat dolgozott ki az elmúlt években, és ezekhez az agrotechnikai megoldásokhoz a legjobban illeszkedő hibrideket/fajtákat ajánlja.

A nagy terméseket megcélzó őszi káposztarepce-technológia alapja az, hogy nyár végére a repcét ki kell keleszteni és a tél beállta előtt a fejlődésének el kell érnie 8-10 leveles tőlevélrózsás állapotot, az 1 cm-t meghaladó gyökérnyak átmérőt, a 2 cm-nél nem hosszabb csúcsrügyet, valamint a növénynek 30 cm-nél mélyebb gyökérzettel kell rendelkeznie. Ennek érdekében a vetést augusztus végén, szeptember elején el kell végezni, mégpedig nyirkos magágyba.

A repceállományok őszi fejlődését a kelést követő 7 oC feletti hasznos hőösszeg határozza meg. A megfelelő, legalább 8-10 leveles fejlettséghez durván 500 oC hasznos hőösszeg szükséges. A magyarországi átlagos időjárási viszonyokat figyelembe véve szükségessé teszik az augusztus végi vetéseket.

Ebben az időszakban a legszárazabbak a talajaink, ennek megfelelően azokat az alapművelés- típusokat kell alkalmaznunk, melyek legjobban megőrzik a talajok nedvességtartalmát.


Az alapműveléshez a KITE Zrt. a lazító elven működő, korszerű talajművelő eszközeit, ajánlja.  A vetés módjára több lehetőséget is kidolgoztunk a több éven keresztül folytatott vetési kísérleteiben. A hagyományos, duplagabona sortávra történő vetésre a John Deere 740 vetőgépet ajánlják. Abban az esetben azonban, ha 76 cm-es sortávra kívánjuk elvetni a repcét a talaj előkészítése lazítóval, vagy lazító elven működő Orthman sávművelővel végezhető el, A vetést a JD szemenkénti vetőgépekkel célszerű elvégezni. Fontos, hogy a talajművelés és a vetés között eltelt idő rövid legyen, hogy a magágy ne száradjon ki. A szemenkénti vetőgép csoroszlyái elé felszerelt sávtisztítók eltávolítják a száraz talajszemcséket, szártörmelékeket és lehetővé teszik a nyirkos magárokba történő maglehelyezést egyenletes mélységben. A robbanásszerű egyenletes kelés így válik biztosítottá.

A repce őszi fejlődését segíteni kell az ősszel végzett gyomirtással, a regulátor használatával és a P és K makroelemtrágyák talajvizsgálatra alapozott kijuttatásával. Nagyon fontos, hogy a repceállományok regenerálódáshoz, a tavaszi fejlődés gyors megindulásához minden feltételt biztosítsunk. Ez teszi lehetővé a minél nagyobb számú oldalhajtás- éselágazás- képződését, a téli, kora tavaszi csapadék minél jobb hasznosítását.

Biztosítani kell, hogy kitavaszodáskor a vegetáció indulásakor elegendő nitrogén álljon rendelkezésére a növénynek számára a talajból. Ez különösen a tavaszi tápanyagellátás (fejtrágyázások) esetében fontos, de nagy gondot kell fordítani, ha szükséges a tavaszi gyomirtásra és a tavaszi szárrövidítésre.

A KITE Zrt. a magas repcehozam elérése érdekében nagy termőképességű és stabilitású Dribbler, Diffusion, ES Imperio és Phoenix CL hibridek használatát javasolja, melyek vetőmagnorma-igényük 25-35 csiraképes mag/m2 .

 

Dribbler

A bajnokok bajnoka

Az elmúlt 3 éves fajta-összehasonlító kísérletekben termése 4,5-5,0 t/ha között alakult, olajtartalma 47,81 %, olajtermése pedig 2,03 t/ha volt (12,7%-kal haladta meg a standard hibridek átlagát.)

 

-         Korai éréscsoportba tartozik (00), tenyészideje 285 nap.

-         Középmagas termetű, mélyről elágazó hibrid, az alsó elágazás lentről indul.

-         Kiemelkedően magas becőszámmal terem.

-         Intenzív technológiákban, széles sortávú- és mulcsvetésben is sikeresen termeszthető.

-         Fehérjetartalma 21%, fehérjehozama 900 kg/ha körül alakult.

-         Állóképessége mindhárom vizsgálati évben átlag feletti volt.

 

elágazás           becőszám         magasság         növényszám/ha

Dalmand-S                  14,0                 539                  148                  183.000

Dalmand-L33              9,0                   468                  148                  226.000

Nádudvar-S                13,3                 597                  147                  184.000

Nádudvar-L                13,3                 648                  147                  184.000

Nádudvar-L33            10,3                 434                  147                  196.000

 

Diffusion

RLM7 phoma-rezisztens hibrid

Bármilyen termőhelyre ajánlott, nagy termést adó, hibrid, gyenge pontok és kompromisszumok nélkül:

A KITE üzemi és kisparcellás kísérleteiben termésátlaga 4,5-5,0 t/ha között mozgott az elmúlt években, de pl. Bolyban 6 t/ha-t is elérte. Egyedülálló phomatolerancia jellemzi, a középkésői érésű hibridek csoportjában. A földi bolha vagy káposztalégy rágása okozta fertőzések esetén jól ellenáll.

 

         A középérésű csoport végén érik, hosszú tenyészidőszak jellemzi.

         Betegségekkel szembeni ellenállósága miatt kiváló állóképességgel rendelkezik.

         Szárazságtűrése, télállósága, regenerálódó képessége magas szintű.

         Mind laza, mind nehéz, problémás talajokon sikeres a termesztése.

         Kifejezetten intenzív őszi fejlődése miatt határozottan erős gyomelnyomó képességgel rendelkezik.

         Extenzív technológiatűrése a mai hibridek közül kiemelkedő.

 

elágazás           becőszám         magasság         növényszám/ha

Dalmand-S                  13,0                 629                  153                  171.000

Dalmand-L33              12,0                 613                  159                  196.000

Nádudvar-S                13,3                 580                  157                  190.000

Nádudvar-L                14,0                 684                  152                  197.000

Nádudvar-L33            11,1                 455                  153                  210.000

 


 

ES Imperio

A sokat ígérő

A magas termőképességbeli potenciálját nemzetközi eredmények is alátámasztják (német, szlovák, lengyel, francia)

A KITE Zrt. üzemi és kisparcellás kísérleteiben termésátlaga 4,9-5,0 t/ha között mozgott az elmúlt években, de pl. Bolyban 6 t/ha-t felett is termett.

• Beltartalmára jellemző a 49-50%-os olajtartalom és a 18μmol-nál alacsonyabb glükozinolát tartalom. • Átlagos elágazó képessége mellett kifejezetten erőssége akiváló télállósága, szárszilárdsága és kipergés szembeni ellenállósága. • Termesztése bármelyik talajtípuson lehetséges. A hibrid phoma-rezisztens.

 

elágazás           becőszám         magasság         növényszám/ha

Dalmand-S                  14,0                 682                  163                  190.000

Dalmand-L33              12,0                 542                  160                  196.000

Nádudvar-S                14,0                 628                  162                  182.000

Nádudvar-L                14,0                 648                  161                  189.000

Nádudvar-L33            13,7                 454                  163                  210.000

 

 

Phoenix CL

Új szinten a Clearfield-hibridek termőképessége!

A Cleratop egy menetben nyújt megoldást a magról kelő egy- és kétszikű gyomokkal szemben. Az olyan nehezen irtható gyomokkal is elbánik, mint a sebforrasztó zsombor (Descurainia sophia), ebszikfű (Matricaria inodora), vagy a tömegesen előforduló tyúkhúr (Stellaria media). A nyár végén is csírázó T4-es gyomok (fehér libatop, csattanó maszlag) se okoznak számára problémát. Megfelelő időben alkalmazva (szik- 3 levél) a kalászos árvakelések ellen is hatásos megoldás.

 

A Phoenix CL terméspotenciálja a Clearfield repcék közül kiemelkedő, a hagyományos gyomirtású, magas termőképességű hibridekkel teljes mértékben megegyező.

Ősszel kifejezetten lendületes, erős fejlődési erélyű, így akár megkésett vetésekhez is ajánlható.

A legtöbb talajművelési rendszerbe jól illeszthető hibrid: a forgatás nélküli vagy a széles sortávú termesztés-technológiákhoz is alkalmazkodik.

·        Közép-Korai éréscsoportba tartozik.

·        Erőteljes kezdeti fejlődésű, középérésű.

·        Termésátlaga a KITE négy ismétléses kísérleteiben, 4 helyen, 2017-ben.: 4,6 t/ha.

·        a NÉBIH kisparcellás vizsgálataiban 2015-ben és 2016-ban is dobogós helyezést ért el.

·        Ősszel kifejezetten lendületes, erős fejlődési erélyű, így akár megkésett vetésekhez is ajánlható.

·        Robusztus megjelenés jellemzi.

 

elágazás           becőszám         magasság         növényszám/ha

Dalmand-S                  13,0                 674                  163                  184.000

Dalmand-L33              11,0                 523                  160                  211.000

Nádudvar-S                11,5                 505                  163                  197.000

Nádudvar-L                12,0                 778                  163                  196.000

Nádudvar-L33            11,5                 466                  160                  181.000

 

 

Őszi Kalászos kísérlet

Az őszi búzában a nagy termőképességű fajták és hibridek termesztéstechnológiája számos ponton eltér a hazai, konvencionális búzatermesztési gyakorlattól. Az alkalmazott KITE technológia végrehajtása során biztosítani kell, hogy az elvetett mag gyorsan és egyöntetűen keljen, majd a növény fejlődéséhez ideális körülmények alakuljanak ki. Olyan talajművelő eszközöket szükséges választani, amelyek igazodnak az elővetemény tarlómaradványának mennyiségéhez és a talaj nedvességkészletéhez. A vetés előkészítéséhez az alapművelésnek minimum 20 centiméter mélyen kell megtörténnie. Ehhez a művelethez a KITE Zrt. kínálatából a középmély lazítók ajánlottak. A Köckerling Allrounderrel végzett magágykészítés pedig biztosítja a szeptember végi, október eleji vetés pontosságát még nyirkos magágyban is. A KITE Zrt. által ajánlott nagy termőképességű malmi takarmányminőséget adó búzafajták és hibridek, valamint a prémium minőséget biztosító fajták genetikailag rendelkeznek azon tulajdonságokkal, melyek szükségesek a kívánt 8-10 t/ha termés eléréséhez. A csökkentett vetőmag norma (hibridek 80-100 kg/ha, fajták 180-200 kg/ha) szükségessé teszi az őszi gyomirtást és a vírusvektorok ellen védekezést is. A nagy termések feltételezik a regulátorhasználatot és legalább kétszeri gombák elleni, valamint a szükséges számú kártevők elleni védekezést. A KITE Zrt. ajánlatában szereplő egyéb kalászosok fajták, (triticale, őszi árpa), kiemelkedő termesztési tulajdonságai lehetővé teszik az intenzív technológiába illesztésüket.


 

Lukullus

A legjobban termő prémium búza!

Előnyei:

·        A KITE Zrt. négy ismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 8-8,7 t/ha, Nádudvaron 9 t/ha.

·        Fehérje 14,5%, W 280, Extenzograf energia 100, Farinograf A2.

·        A legnagyobb termőképességű, prémium minőséget adó fajta.

·        Kifejezetten ajánlható intenzív technológiába.

·        Fehérje és reologiai tulajdonságai kimagaslók.

·        Kiváló a bokrosodó képessége.

·        Javasolt vetőmagnorma 4,2-4,8 millió csira/ha.

 

Jellemzői:

            - szálkás őszi búza

            - középérésű és kalászolású

            - erős szár és gyökérzet, ezért kifejezetten ajánlott az intenzív technológiával történő termesztésre

            - magas a hektolitersúlya (81,4 kg/hl NÉBIH’14.)

            - magas és stabil az esésszáma

            - nem fertőződik sárga rozsdával (NÉBIH)

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        106                             8,7                              568

Dalmand          115                             7,8                              549


 

Aurelius

Prémium minőség, páratlan állóképesség!

A KITE Zrt. négy ismétléses kísérleteiben az elmúlt évben 8 t/ha, Nádudvaron 9 t/ha terméseredményt ért el!

Előnyei:

 • Nagy termőképességű prémium minőséget adó fajta.
 • Kifejezetten ajánlható intenzív technológiába.
 • Fehérje és reológiai tulajdonságai kimagaslók.
 • Kiváló a bokrosodó képessége.
 • Javasolt vetőmagnorma 4,2-4,8  millió csira/ha.

 

Jellemzői:

            - szálkás őszi búza

            - korai – közép-korai érésű

            - erős szár és gyökérzet, ezért kifejezetten ajánlott

               az intenzív technológiával történő termesztésre

            - kimagasló beltartalmi értékekkel rendelkezik

            - nem fertőződik sárga rozsdával (NÉBIH)

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        95                               8,7                              632

Dalmand          114                             8,8                              623

 


 

Cellule

Stabil magas termőképességű malmi búza

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,7-10,4 t/ha, Nádudvaron 11 t/ha terméseredményt ért el!

Előnyei:

·        Rendkívül magas termőképességű a malmi búza

·        Rendkívül jó télállósága, állóképessége

·        Kiválóan bokrosodik

·        Magas hektolitersúlyú szemeket nevel

·        A legnagyobb termőképességű versenytársakkal is felveszi a versenyt!

 

Jellemzői:

            - szálkás kalászú őszi búza

            - középérésű

            - közepes szármagassággal jellemezhető, szára szilárd

            - kiválóan bokrosodik (kalászszámlálás: 127% a kísérleti

              átlaghoz képest 2016.)

            - fehérje-tartalom 12,5% feletti

            - jól alkalmazkodik a különböző talajviszonyokhoz

            - vetőmagnormája 4,0-4,2 millió csira/ha

            - optimális vetésideje október 1-20.

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        84                               8,5                              692

Dalmand          99                               10,7                            672

 


 

Basilio

Igen korai bőtermő, stabil malmi minőséggel.

 A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 9,-10, t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

 • Óriási termésekre képes, stabil lábakon.
 • Stabil malmi minőség.
 • Rendkívül jó a télállósága és az állóképessége.
 • Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny.
 • Sárgarozsdával, levélrozsdával és szárrozsdával szemben ellenálló.

 

Jellemzői:

            - szálkás kalászú őszi búza

            - igen korai érésű

            - alacsony szármagasság (70-75 cm), dőlésre nem hajlamos

            - télállósága és állóképessége átlagon felüli

            - stabil malmi minőségű búzafajta, 12,5-13,5% fehérje

            - Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny

            - vetőmagnormája 4,0-4,3 millió csira/ha

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        71                               8,3                              624

Dalmand          82                               7,0                              603

 


 

Premio

A prémium termésszint

A KITE Zrt. négyismétléses kísérletekben az elmúlt 2 évben 9,-10, t/ha, Nádudvaron 10,4 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

 • Prémium termésszint, malmi minőség mellett
 • Erős szára van, megdőlésre nem hajlamos
 • Rendkívül jó a télállósága és az állóképessége
 • Betegségekkel szemben ellenálló

 

Jellemzői:

            - szálkás kalászú őszi búza

            - középérésű

            - átlagos szármagassággal rendelkezik, erős szárú

            - kifejezetten tömött kalászokat nevel

            - télállósága és állóképessége átlagon felüli

            - malmi minőségű termést ad

            - betegség-ellenállósága jó

            - vetőmagnormája 4,0-4,5 millió csira/ha

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        70                               7,8                              632

Dalmand          68                               8                                 692

 

 


Ingenio

Magas hozam, igen korai érés!

A KITE Zrt. négyismétléses kísérletekben az elmúlt 4 évben 9,-9,7 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

·        Magas termés és igen korai érés.

·        Stabilan B1-es sütőipari minőségű.

·        Rendkívül jó télállóság és kiváló a bokrosodó képesség.

·        Jó alkalmazkodóképessége révén hagyományos és csökkentett menetszámú művelésben is ajánlható.

·        Vetése október 05-25. között, 4,0-4,5 millió csíra/ha vetőmagnormával ajánlható.

·        Magas termésátlagát kiváló fuzáriummal szembeni toleranciájának is köszönheti.

 

Jellemzői:

            - szálkás őszi búza

            - korai érésű (árpákkal, repcékkel együtt aratható!)

            - közepes szármagassággal (90 cm) jellemezhető

            - tetszetős, telt kalászaiban nagy szemek fejlődnek

              (50-70 g ezermagtömeg)

            - jó a télállósága, jól bokrosodik

            - kiváló a fuzáriummal szembeni toleranciája, melynek termés- és minőségstabilitását is köszönheti

            - vetőmagnormája 4,0-4,5 millió csira/ha        

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        82                               7,7                              600

Dalmand          73                               7,9                              688

 


Lithium

Óriási termés, stabil lábakon

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 10,-10,3 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

·        Óriási termés, jó bokrosodó képesség.

·        Erős alacsony szár, kiváló szárszilárdság.

·        Rendkívül jó télállósága és állóképessége.

·        Levél- és kalászbetegségekre nem érzékeny.

·        A legnagyobb termőképességű NT fajtákkal és hibridekkel termése azonos!

 

Jellemzői:

            - tar kalászú őszi búza

            - késői érésű

            - alacsony szármagassággal jellemezhető, erős szárú

            - télállósága és állóképessége átlagon felüli

            - lisztminősége alapján takarmány, ill. malmi

            - kiválóan bokrosodik (kalász számlálás: 129% a kísérleti

              átlaghoz képest 2016.)

            - vetőmagnormája 3,8-4,2 millió csira/ha (okt. 1-20.) 

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        72                               9,3                              624

Dalmand          89                               7,6                              691

 


Mv Nemere

Jó minőségű, bőtermő malmi búza

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,5 t/ha, Nádudvaron 10,5 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

 • Megbízhatóan bőtermő.
 • Jó minőségű malmi búza A2-es sütőipari értékszám, 13%-os fehérje és 30%-os sikértartalom.
 • Erős szalmaszár, kiváló szárszilárdság.
 • Rendkívül jó télállósága és állóképessége.
 • Levél- és kalászbetegségekre ellenálló.

 

Jellemzői:

            - szálkás kalászú őszi búza

            - korai érésű

            - közepes szármagassággal jellemezhető, erős szárú

            - télállósága és állóképessége átlagon felüli

            - lisztminősége A2, fehérje 13%, nedves sikér 30% feletti

            - lisztharmattal, szárrozsdával, sárgarozsdával,

              levélfoltossággal szemben ellenálló

            - vetőmagnormája 4,2-4,5 millió csira/ha (okt. 5-25.) 

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        79                               9,0                              514

Dalmand          83                               8,5                              600

 


Lennox

Bő termés, technológiai rugalmasság

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,2 t/ha, Nádudvaron 9,8 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

·        Bő termőképesség és technológiai rugalmasság egy fajtában.

·        Lisztminősége malmi I., W, fehérje- és sikértartalma magas.

·        Rendkívül jó a télállósága.

·        Sárgarozsdával szemben ellenálló.

·        Vetőmagnorma: 3,8-4,2 millió csíra/ha (4,5).

 

Jellemzői:

            - tar kalászú őszi búza

            - középkorai érésű

            - alacsony szármagassággal jellemezhető, szára szilárd

            - télállósága átlagon felüli, (NÉIH 2014. maximális 9 pont)

            - hektoliter-súlya 80 kg/hl körüli

            - fehérje- és sikértartalma magas, lisztminősége B1

            - Sárga rozsdával szemben ellenálló (NÉBIH max. 9  pont)

            - vetőmagnormája 3,8-4,2 millió csira/ha, (tavasszal 4,5)

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        95                               8,7                              540

Dalmand          82                               9,5                              603

 


Hyfi

A legsokoldalúbb hibridbúza

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,8-10 t/ha, Nádudvaron 10,4 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

 • A legrugalmasabb, legsokoldalúbb hibridbúza
 • Erős szára van, megdőlésre nem hajlamos
 • Szárazságtűrése figyelemre méltó
 • Fehérjetartalma 13% feletti, malmi minőség (B1-A2)
 • Vetésidejét tekintve a legrugalmasabb

 

Jellemzői:

            - szálkacsonkos kalászú hibridbúza

            - középkorai érésű

            - átlagos szármagassággal rendelkezik, erős szárú

            - szárazságtűrése a hibridbúzákon belül is a legjobb

            - kifejezetten tömött kalászokat nevel

            - télállósága és állóképessége átlagon felüli

            - fehérjetartalma 13% feletti, malmi minőséget ad (B1-A2)

            - vetőmagnormája 1,2-1,5 millió csira/ha (IX.20-X.20)

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        90                               9,2                              496

Dalmand          103                             10                               599

 


Hyland

Első a hibridek között!

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 3 évben 9,-9,3 t/ha, Nádudvaron 10,7 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

Az egyik legismertebb, legelterjedtebb, legtöbbet bizonyított hibridbúza. A hivatalos, 2010-2016 között elvégzett, évente 28-45 búzafajta bevonásával 8-12 helyszínen beállított kísérletek eredményei alapján a HYLAND hat évben is a legmagasabb termést adta.

Jellemzői:

            - Késői érésű, tar kalászú hibrid

            - Kifejezetten erős kezdeti fejlődésű

            - Állóképessége, szárszilárdsága a hibrid­búzák között is kiváló

            - Nagy évjárat-stabilitás jellemzi: száraz­ságtűrése és télállósága kiemelkedő

            - Lisztharmattal, levélrozsdákkal és a szeptória kórokozóival szemben fokozottellenálló képességű

            - Vetése szeptember végén-október elején javasolható, 120-150 csíra/m2 vetőmagnormával

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        82                               9,5                              576

Dalmand          101                             9,0                              679

 

 


SU Agendus

Kiugróan produktív, intenzív, egészséges tritikálé fajta

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 8,-9,3 t/ha, Nádudvaron 9,7 t/ha terméseredményt ér el.

Előnyei:

·        Kiugróan produktív, intenzív, egészséges fajta!

·        Jó termőhelyekre, intenzív körülmények közé ajánlható

 

Jellemzői:

-         Korai éréscsoportba tartozó, rendkívül jó termő­képességű új tritikáléfajta.

-         Hatalmas kalászokat nevelő, átlagosan bokrosodó, jó állóképességű.

-         Kifejezetten jó szárazságtűréssel és télállósággal rendelkezik.

-         Ezermag-tömege kifejezetten magas.

-         Javasolt vetésidő: október elejétől végéig.

-         Ajánlott tőszám: 4,0-4,5 millió mag/ha (180-200 kg/ha).

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        94                               9,3                              504

Dalmand          96                               9,8                              681

 


SU Ellen

Előnyei:

·        A  csúcstermések legújabb dimenziója az árpatermesztésben.

·        Kiváló ökostabilitás, jó technológiai alkalmazkodóképesség.

·        Erőteljes felépítés, kifejezetten aktív, egészséges levélfelület.

·        Minden körülmények között versenyképes.

 

Jellemzői:

-         Középérésű

-         Hatsoros kalász jól termékenyül

-         Állóképességét sokáig megtartja ennek záloga a vaskos, erős, de rugalmas szalmája

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        98                               6,5                              392

Dalmand          105                             9,3                              444


 

Monique

A stressztűrő árpafajta

A KITE Zrt. négyismétléses kísérleteiben az elmúlt 2 évben 8,-9 t/ha, Nádudvaron 10 t/ha terméseredményt ért el.

Előnyei:

·        A környezeti- és termőhelyi stresszorokhoz kiválóan alkal­mazkodó fajta.

·        Kiugróan jól bokrosodik, kifejezetten magas négyzetméterenkénti kalászszámmal.

·        Magas hektolitersúlya és fehérjetartalma miatt igen kedvező takarmányozási értékkel bír.

·        Erélye a fajtának a kórtani szempontból jó ellenálló képesség és a jó állóképesség, de mint minden árpa esetében, jó termőhelyi adottságok és intenzív technológia mellett szárszilárdítása javasolt.

 

Jellemzői:

-         Hat soros őszi vetésű takarmányárpa.

-         A sztenderdeket 7,6 %-al felülmúló termőképesség jellemzi, mindezt nagy termésstabilitás mellett, a szélsőségesen száraz adottságú termőhelyeken is.

-         Javasolt vetésidő: szeptember vége-október eleje.

-         Ajánlott tőszám: 3,5-4,0 millió mag/ha (180-200 kg/ha).

 

                        magasság(cm)              kalászhossz(cm)           kalászszám(db/m2)

Nádudvar        96                               6,0                              408

Dalmand          96                               7,4                              599

 

Megjelent a Haszon Agrár magazin januári száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin januári száma!