Készült: 2018. április 03. kedd

A fiatal gazdák finanszírozása


A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA „Az ügy, ami összeköt - Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért” címet viselő anyagát 2018. februárban, a budapesti Fiatal Gazda Konferencián mutatta be. (A javaslat csomag elérhető a www.agrya.hu weboldalon.) 2018. március 28-án sajtóbeszélgetés keretében tekintették át a vidékfejlesztési támogatásokhoz és a finanszírozáshoz kapcsolódó ügyeket.

 Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, hogy a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan jelentősen átalakult a fiatal mezőgazdasági termelők részére biztosított támogatások rendszere. Egymásra épülő, egymást kiegészítő rendszer született, amely teljesíti azt a célt, hogy fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek számára lehetőséget biztosításon új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására, ezáltal elősegítve a mezőgazdasági termelők generációváltását.

A Vidékfejlesztési Program külön Fiatal Gazda Tematikus Alprogram keretében segíti a fiatal mezőgazdasági termelőket. A beruházási jellegű fejlesztések esetében (pl. kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés) mintegy 39 Mrd Ft forráskeret áll rendelkezésükre, így a tervezetten 40-50%-os alaptámogatási intenzitás mellett +10 százalékpontos többlettámogatási intenzitásban részesülhetnek. Ennek keretében 2018. március 20-ig mintegy 37 milliárd forint került megítélésre, közel 1000 fiatal gazda számára. Ez az adott felhívásokon támogatott kérelmek 15%-a, a megítélt támogatási összeg 18%-a. A beruházási felhívásokon a jogosult fiatal gazda kérelmek 91%-a támogatásban részesült. A jogosult fiatal gazdák beruházási támogatási igényének 90%-a megítélésre került. (1. táblázat)

Az alprogram egyik meghatározó intézkedése „A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása” című pályázat, amelyet 2016. december 20-án jelentetett meg a Miniszterelnökség. Ennek keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására, az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésére nyerhető forrás. A fiatal gazdálkodók 40.000 eurónak megfelelő forintösszegre 2017. március 16-tól 2017. június 30-ig nyújthatták be támogatási kérelmüket. Az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt a pályázati felhívást 2017. július 1-től felfüggesztette. Több mint 3000 jogosult kérelem került tartalmi értékelésre, 38 milliárd forint támogatási igénnyel. A kérelmekről tervezetten 2018. március 31-ig döntöttek.

 Herczegh András, az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) ügyvezető igazgatója bemutatta, hogy 2017. év végére több mint 238 milliárd forint összegű hitel és közel 17 ezer ügylet mögött állnak kezességgel, ez a többszöröse a néhány évvel ezelőtti kezességgel biztosított hitelösszegnek (1. ábra). Az AVHGA fontosnak tartja a fiatal gazdálkodók támogatását, amely kettős célt szolgál, egyidejűleg ösztönzi az agráriumban működő vállalkozók generációváltását, fiatalítását, valamint segíti a vállalkozások vidéken való megmaradását. Ezért az alapítvány kiemelt figyelemmel kezeli e vállalkozói kör erősítését, a fennálló állományból 4500 kezesség fiatal vállalkozó finanszírozási ügyletéhez kapcsolódik.
Az utóbbi időben megfigyelhető a beruházások élénkülése, ami főként a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázatainak köszönhető. A VP projektjeinél az AVHGA segíti kezességével a felmerülő finanszírozási igényeket, legyen akár szó bankgaranciáról, támogatás előfinanszírozó hitelről, forgóeszköz - vagy hosszabb futamidejű beruházási hitelről. A fiatal gazdák esetében a 40 ezer euró alaptámogatás mellett ugyanúgy felmerül az igény a projektek kivitelezéséhez a banki források igénybevételére. Míg a bankok szemében a fiatal gazdálkodók, kezdő vállalkozások hitelképessége probléma lehet, az alapítvány kezességét kezdő, azaz lezárt évvel még nem rendelkező vállalkozások is igényelhetik. Ekkor az üzleti terv adatai kerülnek figyelembevételre a minősítés során.

 A közeljövőben realizálódik a KAP támogatási rendszer új struktúrája, ami bizonytalanságot jelent mind a pénzügyi intézményeknek, mind a vállalkozóknak. Az AVHGA feladata, hogy az esetlegesen bekövetkező kedvezőtlenebb időszakban is mérsékelje a bankok kockázatát és kezességével a gazdálkodók mellett álljon.

Weisz Miklós, az AGRYA társelnöke bemutatta a „Nemzeti minimum az agrár nemzedékváltásért” javaslatcsomag finanszírozásra vonatkozó részleteit.

Az induló, gazdaságot átvevő fiatalok számára fontos lenne, hogy hosszú távra meg tudják tervezni a fejlesztési folyamataikat, egymásra épülő beruházásokat tudjanak megvalósítani. Ehhez kiszámítható finanszírozási környezet szükséges.

 

A közvetlen támogatásoknál szükségesnek tartják a fiatal gazda kiegészítő támogatás továbbvitelét, kibővítését (%-os mérték és korlát emelése).

 

A vidékfejlesztési forrásoknál továbbra is szükséges a többoldalú megközelítés: a gazdaság-indító tőketámogatáson túl a versenyképesség javítását célzó fejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása (a versenyképességet javító, tárgyi eszközökbe történő beruházási támogatások, innovatív technológiák alkalmazásának ösztönzése, környezetbarát, energiatakarékos beruházások preferálása) alapvető fontosságú a fiatal gazdálkodók számára, a diverzifikáció, a több lábon állás megteremtése, a mezőgazdaságon kívüli, alternatív jövedelemszerzési tevékenységek segítése mellett.

A gazdaságátadások ösztönzését szolgáló korábbi orientációs eszközök újragondolását tarjuk szükségesnek, akár hazai finanszírozási eszközökkel is kiegészítve vagy helyettesítve (pl. gazdálkodók korábbi nyugdíjazásának lehetősége).

Induló vállalkozások esetében legtöbbször a tőke- és fedezet-hiány, valamint a gazdálkodói múlt hiánya a hitelfelvétel akadálya. A mostani, beruházásoknak kedvező kamatkörnyezet hosszabb távon való fennmaradására nincs garancia, ezért egy fiatal gazdálkodóknak szóló speciális hazai hitelprogram (kamattámogatott hitel, garanciavállalással) kidolgozása indokolt.

Összességében egy új típusú, de nem példa nélküli finanszírozási konstrukció kidolgozását érdemes megfontolni, ami a jelenleginél nagyobb finanszírozási keretet tudna biztosítani egy gazdaságot indító vagy átvevő fiatal számára.

Az AGRYA további egyeztetésre tesz javaslatot.

 

1. táblázat

 

Fiatal gazdák – 2B fókuszterületről nyújtott támogatásai

Felhívás címe

Összes támogatott kérelem (db)

Összes megítélt támogatás (Ft)

Rangsorolt FIG kérelem (db)

Rangsorolt FIG kérelemhez tartozó igényelt támogatás (Ft)

Támogatott FIG kérelem (db)

Megítélt FIG támogatás (Ft)

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése

172

21 034 763 159

44

3 468 977 334

42

3 386 938 143

Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása

288

6 787 968 586

59

1 300 034 169

50

1 271 007 885

Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak

172

14 841 381 837

34

3 029 694 322

34

3 029 694 322

Kertészeti gépbeszerzés támogatása

3 618

22 715 574 506

591

3 963 512 237

549

3 733 840 586

Állattartó telepek korszerűsítése

125

4 028 827 863

36

1 330 993 954

30

967 330 579

Baromfitartó telepek korszerűsítése

252

29 884 904 379

41

7 556 820 268

38

6 112 969 264

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

628

36 083 705 552

124

7 474 511 355

100

5 977 396 724

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

393

5 771 442 637

48

884 799 783

43

753 191 143

Sertéstartó telepek korszerűsítése

210

29 541 212 733

38

7 342 082 025

33

7 042 678 616

Kisméretű terménytároló, szárító építése, energiahat. javítása

848

38 403 622 385

81

4 711 601 345

76

4 403 516 276

Összesen

6 706

209 093 403 638

1 096

41 063 026 792

995

36 678 563 539

 

 

 

 

Megjelent a Haszon magazin márciusi száma!
Megjelent a Haszon magazin márciusi száma!
https://www.opten.hu/