Készült: 2018. február 27. kedd

A talajművelés során a talaj fizikai tulajdonságainak megváltoztatásával elsősorban a víz - és levegőgazdálkodási jellemzők javítását célozzuk. Javulnak ezáltal a vízkapacitási jellemzők az altalaj és a művelt réteg között, növekszik a vízbefogadó képesség és az oxigénellátás, mindezek pedig összefüggésben vannak a hő és tápanyag-gazdálkodási jellemzőkkel.Fontos megjegyeznünk azonban, hogy gyakori és felesleges műveléssel káros hatásokat, például szerkezetromlást okozhatunk. Szántóföldi kísérletek bizonyítják, hogy a csapadék eloszlása a talajban, annak természetes állapotában a legkedvezőbb, ugyanezt olvashatjuk a talajművelés minőségbiztosítási szemléletű követelményrendszerének pontjaiban is, mely szerint a talajművelés „a növénytermesztés biztonságos alapozása a lehető legkevesebb talajkárosítással és költséggel” (Birkás, 2002).


Mindezek mellett az Európai Bizottság talajdegradációval foglalkozó tanulmányában a tömörödöttség és a szerkezetromlás jelen vannak, mint növénytermesztést károsan befolyásoló tényezők. Kiváltó okai a túl nedves talajon végzett munkaműveletek, a nagy tömegű gépek és az időről-időre azonos mélységben végzett talajművelés lehetnek.


A fentieket összegezve feladatunk a káros tömörödöttség megszüntetése, elkerülve a nem tömörödött rétegek felesleges bolygatását. A változó mélységű művelés alkalmazásával, talajszkenner segítségével megállapítható a tömörödött rétegek felszíntől mért távolsága. Az információ birtokában hidraulikus mélységállítású talajlazító és mélységszabályzó egység segítségével a szkenneléssel egymenetben, vagy előre elkészített applikációs térkép segítségével célzottan lazítható az adott réteg.
 
1. ábra: Változó mélységű művelés valós időben, talajszkennerrel


Működési elv
A helyspecifikus növénytermesztésben széles körben alkalmazott talajszkenner elektromos vezetőképességet (ECa) mér millisiemens per méter (mS/m) mértékegységben, illetve ezekhez az értékekhez hozzárendeli a tábla bizonyos pontjainak földrajzi koordinátáit. A műszer alkalmas azoknak a pontoknak a megjelölésére, ahol az ECa értékek függőleges irányban kétszeresére növekednek, ilyen módon kapjuk meg egy tábla tömörödöttségi térképét.
 

2. ábra: Talajszkenner segítségével lehatárolt kezelési zónák, az értékek a felszíntől mért tömörödött réteg távolságát jelentik

A mélységszabályzó egység (AutoDepth) mikroprocesszora értelmezi a szkenner által készített adathalmazt elektromos jel formájában, és kalibrációt követően az erőgép – művelőeszköz gépkapcsolat hidraulika rendszerébe csatlakoztatott elektromos vezérlésű proporcionális hidraulika szelep vezérli a művelőeszköz mélységállító munkahengerét. A lazító hidraulikus munkahengeréhez egy lineáris szenzor rögzítése szükséges, amely folyamatos visszacsatolást biztosít a mikroprocesszor számára a munkahenger elmozdulásának mértékéről, ilyen módon valósul meg a precíz mélységállítás. A rendszer az erőgép 12 Voltos egyenáramú rendszerébe csatlakoztatva automatikusan működik.3. ábra: A mélységszabályzó egység hidraulikus vezérlése és mikroprocesszora


A rendszer üzemel valós idejű - real time - üzemmódban, ami azt jelenti, hogy a traktor elejére szükséges rögzíteni a szkennert, amely a tömör réteg elhelyezkedéséről szolgáltat információt. Ez esetben a talajművelő eszköz maximális művelési mélységét figyelembe véve (pl: 450 mm) kalibráljuk a szkennert egy olyan intervallumban, amelybe beletartozik ez az érték (pl: minimum mélység 100 mm, maximum mélység 500 mm), ekkor a szkenner „mintát vesz” a megadott rétegben előforduló ECa értékekből, majd ezeket felhasználva határozza meg a duplájára növekedett értékek helyét.

4. ábra: A visszacsatolást végző lineáris szenzor


A technológia alkalmazható off-line üzemmódban is, amikor előzetes szkenneléssel határozzuk meg a tömörödött rétegek helyét. Ezt követően az AutoDepth rendszerhez csatlakoztatott számítógépre feltöltött shape fájl segítségével történik a művelés. Ez utóbbi esetben az applikációs térkép elkészítése során megváltoztathatjuk a mért adatokat, például megadhatunk olyan területrészeket ahol nem szükséges a művelés, tehát automatikusan kiemeli a lazítót a vezérlőegység.

5. ábra: A mélységszabályzó egységet vezérlő számítógép a traktorban


Kinek ajánljuk?
Talajvédelmi okokból, illetve mint költségcsökkentő tényező érdemes figyelmet fordítanunk a változó mélységű művelésre, a helyspecifikus gazdálkodás meghatározó eleme lehet. A rendszer működésének feltétele a hidraulikus mélységállítású művelőeszköz, számos Magyarországon is forgalmazott talajlazító és nehézkultivátor is alkalmas a feladatra.


Hol láthatom működés közben?
Az Agrofil Kft. az AgroFIELD precíziós gazdálkodási programban számos vizsgálatot végzett a változó mélységű művelés témakörében, amelyek bíztató eredménnyel zárultak. 2018 nyarán országszerte szántóföldi napokon mutatjuk be az érdeklődőknek precíziós szolgáltatásunkat. Amennyiben felkeltette érdeklődését tevékenységünk, keressen minket alábbi elérhetőségeinken.      

www.agrofil.hu

Megjelent a Haszon Agrár magazin februári száma!
Megjelent a Haszon Agrár magazin februári száma!
https://www.opten.hu/